Rekrutacje do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024. Kiedy będzie można składać wnioski?

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
strefaedukacji.pl/infor.pl
Klasa w szkole

Wielkimi krokami zbliżają się egzaminy ósmoklasisty. W związku z tym część osób zaczyna zastanawiać się, do jakiej szkoły i kiedy można złożyć dokumenty. Sprawdź, kiedy zaczynają się rekrutacje do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024, do ilu placówek można złożyć dokumenty i co trzeba w nich zawrzeć. 

Rekrutacje do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024 - terminy

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023 roku. O przyjęciu do danej szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość uzyskanych punktów. Na te składają się wyniki z egzaminu ósmoklasisty, a także oceny ze świadectwa. Dodatkowo ważne jest, aby złożyć właściwe dokumenty w odpowiednim czasie. Szczegółowe zasady naliczania punktów określono w Rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Nauka

Nowy język w trzy miesiące – jak to zrobić?
Nowy język w trzy miesiące – jak to zrobić? Dzień Dobry TVN
wideo 2/5

Terminy rozpoczęcia rekrutacji do szkół średnich mogą różnić się między sobą, ponieważ ustala je kuratorium danego województwa. Mimo to, zasady rekrutacji nie różnią się. Obecnie jedynie kuratorium oświaty we Wrocławiu podało informacje o tym, kiedy ruszą rekrutacje - 15 maja. W pozostałych częściach Polski można sprawdzać w odpowiednim kuratorium, jednak najczęściej jest to właśnie połowa maja.

Etapy rekrutacji do szkół średnich 2023/2024 - jakie dokumenty trzeba złożyć?

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku do szkoły, do której uczeń pragnie się dostać. Podanie powinno zawierać wniosek o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na ostatnim etapie podawane jest do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali, a także tych, którzy się nie dostali. W przypadku osób ubiegających się o miejsce w szkołach z oddziałem dwujęzycznym bądź na kierunkach, gdzie wymagana jest odpowiednia sprawność fizyczna, dodatkowym etapem jest sprawdzian kompetencji, np. językowych. 

Wnioski składa się w systemie elektronicznym. Podanie jest pełne, kiedy zostanie uzupełnione o zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Wyniki tych ogłoszone zostaną 6 lipca.

Do ilu szkół średnich można składać dokumenty?

Uczeń może złożyć dokumenty do maksymalnie trzech szkół średnich. Absolwenci podstawówki mogą ubiegać się o przyjęcie do 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, a także 3-letnich szkół branżowych I stopnia.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: strefaedukacji.pl/infor.pl

Źródło zdjęcia głównego: Willie B. Thomas/Getty Images

Pozostałe wiadomości