Parenting

Urodziła ośmioro dzieci, ale nie otrzyma matczynej emerytury. Dlaczego?

Parenting

Autor:
Magdalena
Brzezińska
Źródło:
rp.pl, spes.org.pl
Skarbonka, kalkulator i figurka przedstawiająca dom.

Matczyna emerytura przysługuje kobietom, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Nie oznacza to jednak, że każda wnioskodawczyni ma szansę zasilić domowy budżet dodatkowymi środkami. Przekonała się o tym mama ośmiorga pociech, która spotkała się z odmową przyznania rodzicielskiego świadczenia. Okazało się, że nie spełnia kryteriów podyktowanych przepisami prawa.

Matczyna emerytura - dla kogo?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to odpowiedź na potrzeby mam, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Niestety złożenie stosownego wniosku o przyznanie wypłaty środków nie jest jednoznaczne z ich otrzymaniem. Dowodzi tego historia matki ośmiorga pociech, która wystąpiła o przyznanie matczynej emerytury w 2021 roku. Kobieta spotkała się ze stanowczą odmową. Uzasadnienie tej decyzji miało związek z pobieraną przez nią emeryturą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również emeryturą rolniczą z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Suma świadczeń miała wynosić 1986 złotych. Zgodnie z przepisami prawa, taka kwota pozwala zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe. Wnioskodawczyni stwierdziła, że czuje się niedoceniona za trud, jakim jest opieka nad ośmiorgiem dzieci.

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - komu przysługuje?

Przepisy ustawy z 1 marca 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewidują pomoc dla osób, które nie nabyły prawa do emerytury bądź ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury. Świadczenie może być przyznane między innymi matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, skończyła 60 lat i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Wniosek o przyznanie tak zwanej matczynej emerytury należy złożyć w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rodzice ubiegający się o tę formę świadczenia powinni dołączyć do formularza akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL, a także oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Magdalena Brzezińska

Źródło: rp.pl, spes.org.pl

Źródło zdjęcia głównego: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Pozostałe wiadomości