Jak może wyglądać zarządzanie zespołem? Metody kierowania grupą pracowników

Autor:
Adrian
Adamczyk
Pracownicy siedzą w biurze i rozmawiają

Zarządzanie zespołem to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umiejętność skutecznego kierowania podwładnymi powinien posiadać każdy kompetentny szef i menager, ponieważ dzięki tej zdolności możliwy jest ciągły rozwój firmy, a także wzrost kompetencji jej pracowników. Jak zarządzać zespołem, by osiągnąć zamierzone cele?

Kierowanie zespołem to wyjątkowo odpowiedzialne zadanie. Do jego wykonywania niezbędne jest zaangażowanie, a także szereg predyspozycji, takich jak chociażby umiejętność przystosowywania się do zmian czy zdolności przywódcze. Efektywne zarządzanie zespołem wymaga lidera, który poprowadzi swoich podwładnych do sukcesu. Taki przywódca może przyjmować nie tylko rolę wymagającego szefa, ale również osoby, na którą można liczyć w każdej sytuacji.

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Efektywne zarządzanie zespołem według Daniela Golemana

Style zarządzania zespołem mogą różnić się od siebie pod wieloma względami. To, jaką strategię przyjmie dany manager, zależy zarówno od jego indywidualnych preferencji, jak i potrzeb danej firmy. Przykładowo, zarządzanie zespołem sprzedażowym może wyglądać nieco inaczej niż zarządzanie zespołem projektowym, a różnice te podyktowane są charakterystyką zadań poszczególnych grup. Kierowanie zespołem pracowniczym można oprzeć na jednej z metod zaproponowanych przez psychologa Daniela Golemana. Wśród nich znajdują się:

 • styl demokratyczny – manager bierze w nim pod uwagę zdanie swoich podwładnych. Każdy może wyrazić swoją opinię, a wszelkie decyzje podejmowane są po wspólnych konsultacjach,
 • styl afiliacyjny – jego podstawą jest wzajemne zrozumienie i budowanie harmonii, oparte na bardzo dobrej komunikacji. Manager wspiera pracowników, premiuje ich proaktywność, a także na bieżąco przekazuje im zarówno pozytywny, jaki i negatywny feedback. Styl ten sprawdzi się w wielu przypadkach, np. jeśli chodzi o kierowanie zespołem projektowym. Wyznaczone cele muszą jednak być od początku jasne i klarowne,
 • styl wizjonerski – szef precyzyjnie wyznacza cele, jakie musi osiągnąć zespół oraz dopinguje i mobilizuje pracowników na drodze do ich realizacji. Tym samym staje się liderem, który wskazuje kierunek, jednak nie daje gotowych rozwiązań i pozostawia podwładnym szerokie pole do działania. Taka umiejętność zarządzania zespołem jest bardzo pożądana, ponieważ styl wizjonerski uważany jest za jeden z najbardziej efektywnych,
 • styl trenerski – rolą lidera jest wsparcie wszystkich członków zespołu. W tym celu manager przydziela im zadania, motywuje do podejmowania nowych wyzwań, a także pozwala na realizowanie potrzeb zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • styl nakazowy – zarządzanie zespołem pracowników opiera się na kontrolowaniu i przekazywaniu poleceń, których realizacja musi odpowiadać wizji przełożonego. W tym stylu nie ma miejsca na kreatywność czy dialog, wszystko musi być zgodne z wymaganiami narzuconymi przez managera,
 • styl procesowy – w tym przypadku zarządzanie zespołem ludzi związane jest z określeniem ścisłych sposobów wykonywania zadań. Lider przyjmuje rolę nauczyciela, który pokazuje co należy zrobić, by osiągnąć założony cel. Wymaga przy tym od podwładnych, aby szli za jego przykładem. Ten styl sprawdzi się doskonale jeśli chodzi o zarządzanie zespołem sprzedaży, ponieważ ukierunkowany jest na osiąganie wysokich wyników.

Jak kierować zespołem? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy ze sposobów ma swoje zalety i wady. Po stronie managera leży wybór odpowiedniego stylu, a decyzja ta zależna jest od wielu czynników. Jedno jest pewne – aby wiedzieć, jak skutecznie zarządzać zespołem, należy dokładnie rozpoznać potrzeby firmy i jej pracowników.

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Wyjątkowo ciekawą sytuacją jest kierowanie zespołem rozproszonym, którego członkowie nie przebywają w jednym biurze, a czasami nawet w ogóle się nie widują. Takie rozwiązanie spotykane jest np. w przypadku branży sprzedażowej czy informatycznej. Jak wówczas wygląda zarządzanie zespołem handlowym lub IT?

W takiej sytuacji oczywiście można zastosować jeden ze stylów zarządzania zespołem wymienionych powyżej. Należy też zwrócić szczególną uwagę na kilka czynników, w tym:

 • Precyzyjne zdefiniowanie celów zespołu,
 • dążenie do organizowania cyklicznych spotkań w jednej firmie,
 • wykorzystywanie nowych technologii w celu komunikacji (telekonferencje, wideokonferencje, korzystanie z komunikatorów internetowych),
 • określenie zasad komunikacji,
 • regularne motywowanie pracowników (np. poprzez metody grywalizacji).

Jak dobrze zarządzać zespołem? Cechy prawdziwego lidera

Kompetentny manager wie, jak kierować zespołem i rozmawiać z pracownikami. Aby dobrze pełnić swoją rolę, powinien odznaczać się konkretnymi predyspozycjami i umiejętnościami. W tym celu musi nauczyć się:

 • Bardzo dobrej organizacji pracy,
 • stawiania konkretnych wymagań i precyzowania celów,
 • efektywnego planowania,
 • rozwiązywania problemów i pojawiających się konfliktów,
 • rozdzielania zadań według kompetencji konkretnych pracowników,
 • motywowania podwładnych,
 • egzekwowania wykonania zadań,
 • bezpośredniej komunikacji,
 • okazywania empatii.

Do efektywnego zarządzania zespołem niezbędny jest też autorytet, który manager musi wypracować sobie poprzez własne działania.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji na Ukrainie.  Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Hero Images/Getty Images

Pozostałe wiadomości