Finanse i Praca

Wypłata 13 emerytury od 1 kwietnia 2022 r. Ile będzie wynosić?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko,
Diana
Ryściuk
Źródło:
infor.pl
Pieniądze wystające z portfela

13 emerytura to świadczenie, które wypłacane jest w kolejnym roku, po ustaleniu najniższej emerytury. W 2022 roku trzynastki wypłacane są od 1 kwietnia. Komu przysługują i jakich kwot mogą się spodziewać emeryci?

13 emerytura - komu przysługuje?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, 13 emerytura dostępna jest dla osób, które do 31 marca roku, w którym wypłaca się świadczenie, mają uprawnienia do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Osoby, które nie spełniają tego warunku, a ich świadczenie jest zawieszone na dzień 31 marca, nie będą miały możliwości skorzystania z dodatkowej emerytury. W zeszłym roku (2021) "trzynastka" wyniosła 1250,88 zł brutto. Zgodnie z zapowiedziami, w 2022 roku będzie nieco wyższa.

13 emerytura - ile wynosi w 2022 roku?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury i w 2022 r. wynosi 1388,44 zł.

13 emerytura - czy trzeba składać wniosek?

Aby uzyskać trzynastą emeryturę nie ma konieczności składania żadnych wniosków. Jeżeli osoba uprawniona posiada prawo do emerytury na dzień 31 marca, pieniądze zostaną jej wypłacone na konto automatycznie.

13 emerytura - kiedy wypłaty?

13 emerytura będzie wypłacana osobom uprawionym w sześciu terminach. Emeryci i renciści otrzymają dodatkowe roczne świadczenie pieniężne razem z kwietniowymi emeryturami.

- Pierwsze wypłaty są realizowane od piątku 1 kwietnia dla ponad 1 mln seniorów na sumę ponad 1,2 mld zł. Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł Dodatkowe świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko, Diana Ryściuk

Źródło: infor.pl

Źródło zdjęcia głównego: Patryk_Kosmider/Getty Images

Pozostałe wiadomości