Newsy

Znamy aktualne wytyczne dla przedszkoli. Co się zmieniło?

Newsy

Imaginima/Getty Images

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa cały czas się zmienia. W związku z tym Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowane wytyczne obowiązujące placówki przedszkolne. Obejmują one liczebność grup oraz powierzchnię przypadającą w sali na dziecko. Sprawdź, jakie są nowe przepisy.

Wytyczne dla przedszkoli - większe grupy

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, które zostały opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, w grupach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych może znajdować się już nie 12, lecz 16 dzieci. W uzasadnionym przypadku organ prowadzący może zwiększyć tę liczbę maksymalnie o 2 osoby.

Na każde z dzieci mają też przypadać w jednej stałej sali lekcyjnej 3m2, gdzie dotychczas obowiązywały 4m2 minimalnej przestrzeni.

W instytucjach, gdzie sprawowana jest opieka nad dziećmi do lat 3 minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na jedno dziecko i pedagoga. Do jednej grupy powinni być przypisani cały czas si samo opiekunowie.

Zalecenia sanitarne w przedszkolach

W żadnej z sal, w których przebywać będą dzieci, nie mogą znajdować się przedmioty ciężkie do oczyszczenia, uprania czy zdezynfekowania. Dotyczy to np. pluszowych misiów. Maluchy nie mogą też przynosić ze sobą do placówek żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Takowych nie mogą również zabierać ze sobą po zajęciach. Ważne – pomieszczenie, w którym przebywają dzieci musi być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy lub podczas zajęć.

Rodzice mogą znajdować się w przedszkolu jedynie w przestrzeni wspólnej na zasadzie – 1 rodzic z dziećmi w 2-metrowym odstępie od innych osób. Konieczne jest przy tym przestrzeganie środków ostrożności, czyli zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk i stosowanie rękawiczek jednorazowych. Na zajęcia można zaprowadzić jedynie dziecko zdrowe i także zdrowe osoby mogą odbierać je do domu. Ważne: placówka musi uzyskać zgodę rodziców i opiekunów na pomiar temperatury u dziecka.

Zajęcia na zewnątrz

Dzieci mogą korzystać ze znajdującego się przy placówce placu zabaw. Może to robić jednak jedna grupa po tym, jak znajdujące się tam sprzęty zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Jeżeli oczyszczenie przedmiotów na placach zabaw lub boiskach nie będzie możliwe, rzeczy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed użytkowaniem.

Autor: Wioleta Pyśkiewicz

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości