Finanse i Praca

Co to są kompetencje miękkie i jak można je doskonalić?

Finanse i Praca

Aktualizacja:

Kompetencje miękkie i twarde to konkretne cechy lub umiejętności, które wpływają na naszą efektywność i jakość wykonywanej pracy. Obserwacje rynku pracy wskazują, że pracodawcy zwracają coraz większą uwagę na kompetencje miękkie.

Kompetencje twarde (ang. hard skills) są powiązane z wiedzą lub praktycznymi zdolnościami, (na przykład znajomość programu Excel lub umiejętność posługiwania się językiem angielskim) i są możliwe do potwierdzenia dyplomami lub certyfikatami. Kompetencje miękkie (ang. soft skills) to umiejętności psychospołeczne, których uczymy się całe życie, nabywając doświadczenie. Kompetencje miękkie i twarde charakteryzują się wieloma różnicami, jednak nie można stwierdzić, że któreś z nich są ważniejsze. Wszystko zależy od wykonywanej pracy, własnych potrzeb oraz umiejętności. Kompetencje miękkie były jeszcze do niedawna uznawane przez pracodawców za mało ważne, jednak obecnie sytuacja się zmieniła. Czym są kompetencje miękkie i jak je kształtować? Podpowiadamy.

Co to są kompetencje miękkie?

Trudno podać dokładną definicję kompetencji miękkich, jednak ogólnie można stwierdzić, że są to umiejętności odnoszące się do psychiki i zdolności społecznych. Kompetencje miękkie można podzielić na dwie główne grupy:

 • umiejętności osobiste, związane z zarządzaniem swoimi emocjami, zachowaniami (na przykład radzenie sobie ze stresem lub kreatywność);
 • umiejętności interpersonalne, czyli komunikacyjne, które wykorzystywane są w trakcie kontaktów z innymi ludźmi (na przykład zdolności perswazyjne, umiejętność pracy w grupie).

Raporty opublikowane przez firmy takie jak Hays lub E&Y pokazują, że coraz więcej pracodawców zwraca uwagę właśnie na kompetencje miękkie. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie te kompetencje są kluczem do rozwoju zawodowego i efektywnej pracy z innymi ludźmi.

Kompetencje miękkie: przykłady

Lista kompetencji miękkich jest bardzo długa, jednak można wymienić kilka najbardziej interesujących z punktu widzenia pracodawcy, np.:

 • umiejętność zarządzania czasem,
 • skuteczność w działaniu,
 • chęć do nauki,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • zdolność adaptacji,
 • umiejętności organizacyjne,
 • odporność na stres.

Kompetencje miękkie są bardzo uniwersalne i przydają się praktycznie w każdym zawodzie oraz w wielu sytuacjach codziennych. Kompetencje miękkie i twarde przenikają się w wielu dziedzinach życia. Przykładowo, osoba, która posiada dyplom magistra prawa i potwierdzoną świadectwem praktykę zawodową, niekoniecznie musi być dobrym prawnikiem. Wiele zależy od kompetencji miękkich, czyli zdolności do komunikacji z klientami, zarządzania czasem swojej pracy, a także od odporności na stres i zdolności adaptacji do różnych sytuacji.

Jakie powinny być kompetencje miękkie menedżera?

Współcześni menedżerowie są nie tylko specjalistami w danej dziedzinie, ale także osobami zarządzającymi zespołem. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby menedżer posiadał zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie. Wśród najważniejszych kompetencji miękkich menedżera można wymienić następujące zdolności:

 • zarządzanie ludźmi,
 • zarządzanie czasem,
 • umiejętność organizacji przestrzeni,
 • uczciwość,
 • wysokie zdolności komunikacyjne,
 • stabilność emocjonalna i empatia,
 • zdolność do delegowania zadań,
 • skuteczność.

Firmy stawiają na specjalistów, którzy potrafią dobrze komunikować się w grupie, znają potrzeby innych ludzi i wiedzą, jak zarządzać zespołem. Współcześni menedżerowie powinni być więc wszechstronni i starać się rozwijać swoje kompetencje miękkie i twarde.

Jak doskonalić kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie przydają się zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, dlatego warto zadbać o ich doskonalenie. Najlepszym sposobem na kształcenie kompetencji miękkich są ćwiczenia praktyczne związane z sytuacjami codziennymi. W codziennych kontaktach ze znajomymi z pracy lub z rodziną możemy starać się rozwijać te kompetencje, na których nam zależy. W ostatnim czasie powstało wiele firm szkoleniowych, które organizują specjalne warsztaty i treningi kompetencji. Na rynku możemy znaleźć wiele ofert szkoleń, które dotyczą na przykład treningu kreatywności lub asertywności, lepszego zarządzania czasem czy wyższej jakości wystąpień publicznych. Bardzo dobrym sposobem na kształtowanie kompetencji miękkich jest wejście w rolę, czyli odgrywanie roli kogoś innego przez czas trwania treningu. Niektórzy trenerzy lub psychologowie zachęcają także do wideotreningu, czyli nagrywaniu konkretnych scenek, a następnie oglądaniu ich i udzielaniu sobie informacji zwrotnej. Niektóre korporacje już w trakcie wprowadzenia pracownika do nowej roli organizują specjalne szkolenia zespołowe lub indywidualne sesje coachingowe, które mają na celu wzmocnienie konkretnych kompetencji przydatnych w pracy. Niektóre firmy organizują szkolenia w formie e-learningu lub jednorazowe warsztaty. Należy jednak podkreślić, że najważniejsze jest codzienne ćwiczenie konkretnych kompetencji, ponieważ jeden trening nie jest w stanie zmienić naszych zachowań czy postaw.

Zobacz wideo: Polacy nie lubią rozmawiać o swoich zarobkach. "Nie chcemy wzbudzać zazdrości, ale mamy niesamowitą tendencję do tego, żeby wydawać cudze pieniądze"

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości