Porady

Nawet milion dzieci w Polsce nie otrzymuje alimentów. Szykują się zmiany w przepisach

Porady

Aktualizacja:

Wyższe kryterium dochodowe oraz zasada „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń. To najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej. O szczegółach nowych zapisów rozmawialiśmy z adwokat Karoliną Pawlikowską.

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny to system wspierania środkami finansowymi z budżetu państwa. To wyznaczona przez państwo pula pieniężna na wypłatę świadczeń dla dzieci i osób w przypadku, kiedy nie można wyegzekwować alimentów.

Fundusz ten został uregulowany "Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów". Jego celem jest przede wszystkim walka z ubóstwem. Jednak, aby dana osoba mogła skorzystać z funduszu, ryzyko ubóstwa musi występować łącznie z ryzykiem nieskuteczności systematycznego egzekwowania świadczeń alimentacyjnych.

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej wprowadzono zapisy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które podniosły próg kryterium dochodowego, tak żeby, jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej pomocy

– powiedziała adwokat Karolin Pawlikowska.

Dotychczas świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł. Teraz będzie to 900 zł.

Zasada "złotówka za złotówkę" - co zakłada ten mechanizm?

Do tej pory rodzina, która przekraczała wyznaczony limit dochodu wyznaczonego na jednego członka choćby o złotówkę, traciła możliwość pobierania pieniędzy z funduszu alimentacyjnego. Nowością jest nowa zasada „złotówka za złotówkę“.

Co zmienia ten mechanizm? Zakłada, że przekroczenie progu dochodowego np. o 200 czy 300 zł, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do świadczeń. Zasada jest prosta: rodzic otrzyma mniej o tyle, o ile przekroczy kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę" wynosić będzie 100 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są ustalane według bieżąco ustalanych alimentów, w kwocie nie wyższej niż 500 zł i ta kwota nie uległa zmianie

- wyjaśniła prawniczka.

Zmiany te z pewnością będą korzystne dla wielu samotnych rodziców, którzy borykali się z brakiem alimentów. Szacuje się, że w całym kraju - ani od rodziców, ani z Funduszu - świadczeń nie otrzymuje nawet milion dzieci.

Od kiedy będą obowiązywać nowe kryteria?

Nowe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2020 r. Jednak warto już teraz pamiętać, aby w odpowiednim czasie złożyć stosowny wniosek.

Wnioski możemy składać od 1 października 2020 roku. Zapisy z tarczy antykryzysowej wprowadził nam również pewne ułatwienie

– zaznaczyła adwokat Karolin Pawlikowska.

Rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko świadczeń z funduszu, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a w wyniku pandemii ma obniżone wynagrodzenie, może ponownie złożyć wniosek o ich przyznanie. Konieczne jest oczywiście udokumentowanie aktualnej sytuacji dochodowej. Jeżeli okaże się, że przy uwzględnieniu utraty jednego ze źródeł dochodu, kryterium uprawniające do świadczenia jest spełnione, przysługiwać ono będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Przepisy związane z utratą dochodu dotyczą również świadczeń rodzinnych , a w szczególności zasiłków na dzieci.

Nie oglądałeś Dzień Dobry TVN na antenie? Pełne odcinki znajdziesz w serwisie Player.

Autor: Nastazja Bloch

Pozostałe wiadomości