Dziecko

Alimenty na dorosłe dzieci. Włoski sąd skazał ojca 35-letniej kobiety za ich niepłacenie

Dziecko

Alimenty na dorosłe dzieci. Włoski sąd skazał ojca 35-letniej kobiety za ich niepłacenie

Sąd w Turynie skazał ojca, który nie płacił alimentów na swoje dziecko, na kilka miesięcy więzienia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dziecko to ma 35 lat. Czy w świetle polskiego prawa rodzic jest zobowiązany, do płacenia alimentów na rzecz dorosłego potomka? W jakich przypadkach rodzice mogą domagać się ustania obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek alimentacyjny rodziców nie jest ograniczony przez konkretne ramy czasowe i nie ustępuje wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko. Jeśli więc dziecko skończy 18 lat, to rodzic wciąż będzie musiał płacić na nie alimenty, jeśli:

  • uczy się ono zawodu i nie ma żadnych źródeł dochodu,
  • jest chore i w związku z tym nie jest w stanie się utrzymać.

Taką obiektywną trudnością może być na przykład choroba psychiczna, trwała depresja lub długotrwała hospitalizacja, związana z zaburzeniami psychiatrycznymi

- wyjaśniła adwokat, Eliza Kuna.

Obowiązek alimentacyjny istnieje również wtedy, gdy dziecko ma pracę. Możliwość samodzielnego utrzymania się nie jest równoznaczna z osiągnięciem pełnoletniości i zdobycia pracy przez dziecko. Rodzic może być zwolniony z obowiązku alimentacyjnego dopiero wtedy, gdy dziecko ma własny majątek, który będzie pokrywał koszty utrzymania.

Jeśli dochody z majątku dziecka, czyli wynagrodzenie czy stypendium nie wystarczają do tego, żeby się utrzymać, rodzice mają obowiązek dostarczyć dziecku brakującą kwotę.

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Oczywiście uprawnienie dorosłego dziecka do alimentów nie oznacza automatycznie, że może otrzymywać je do końca życia. W orzecznictwie przyjmuje się, że momentem, w którym obowiązek alimentacyjny ustaje, jest sytuacja, w której dziecko może się samodzielnie utrzymać. Zwyczajowo przyjmuje się, że tym momentem jest zdobycie zawodu. Co ciekawe podjęcie studiów zaocznych na ogół również jest równoznaczne z wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego. Studia zaoczne pozwalają na ogół na podjęcie normalnej pracy. Do podobnych sytuacji można zaliczyć również studiowanie kolejnego kierunku studiów. Każda z tych sytuacji nie jest jednak bezwzględną przesłanką odmowy przyznania alimentów. Przepisy w tym zakresie są dość nieprecyzyjne, stąd też, to do sądu należy ostateczna ocena uprawnienia do alimentów.

Rodzice nie muszą także płacić alimentów, jeśli sami ponoszą nadmierny uszczerbek finansowy, utrzymując potomka, albo, gdy udowodnią, że dorosłe dzieci nie starają się usamodzielnić.

Polskie prawo nie premiuje braku chęci podejmowania pracy, tego, że ktoś chce sobie odpocząć, bo woli podróżować aniżeli zdobywać edukację, czy zacząć pracę zawodową

- powiedziała adwokat.

A czy założenie rodziny i małżeństwo dziecko zwalnia rodziców z obowiązku alimentacyjnego? Okazuje się, że nie zawsze.

Znam takie przypadki, kiedy dziewczyna kończy 19 lat, w mniej lub bardziej świadomych okolicznościach decyduje się na dziecko. Dziecko się rodzi, ona przerywa edukację i teoretycznie zakłada nową rodzinę, choć niesformalizowaną. Mój klient występuje o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, sąd przyjmuje jednak, że przez pierwszy rok życia tego wnuka de facto ten dziadek powinien wspierać córkę, ponieważ ona sama nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

- wspomniała prawniczka.

Wyrok zwalniający z obowiązku alimentacyjnego

Rodzic, który chce uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, musi pamiętać, że nie wygaśnie on sam z siebie. Wyrok będzie obowiązywał, dopóki nie zostanie zmieniony innym wyrokiem. Dlatego, jeżeli zaistnieje sytuacja, przez którą zobowiązany rodzic będzie mógł uchylić się od nałożonego na niego obowiązku, to po jego stronie leży obowiązek wniesienia stosownego pozwu. Innym sposobem jest zawarcie ugody przed mediatorem, która po zaakceptowaniu przez sąd będzie miała taką samą moc jak wyrok.

>>> Zobacz także:

Nie oglądałeś Dzień Dobry TVN na antenie? Pełne odcinki znajdziesz w serwisie Player

Co sądzisz o tym artykule?
83
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0