Newsy

Emerytura tylko na konto bankowe. ZUS: "Wypłata na rachunek ogranicza ryzyko kradzieży"

Newsy

Emerytury z OFE do IKE, emerycu

Emerytury będą wypłacane wyłącznie na konto bankowe. Taką zmianę dla seniorów planuje rząd. Projekt ustawy w tej sprawie już jest gotowy. Kogo obejmą zmiany? Kiedy wejdą w życie? Czy będą wyjątki?

Gdy przechodzimy na emeryturę, to my decydujemy, jak chcemy dostawać świadczenie - w formie bezgotówkowej, czyli na rachunek czy też przelewem. Jeśli przygotowywana przez rząd regulacja wejdzie w życie, część seniorów nie będzie już miała wyboru. Tak wynika z projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przygotowanego przez resort rodziny, który trafił do rządowego Wykazu Prac Legislacyjnych.

Emerytura na konto - kogo dotkną zmiany?

Co ważne, dla osób, które już są na emeryturze lub rencie, nic się nie zmieni. Jeśli listonosz przynosi świadczenie, tak będzie także, kiedy reforma wejdzie w życie. Zmiany będą dotyczyć osób, które przejdą na emeryturę lub rentę po 1 stycznia 2022 r.

- Bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest formą bezpieczniejszą, również w kontekście pandemii – z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów. Przelew bankowy dociera do świadczeniobiorcy szybciej niż przekaz pocztowy, jest o wiele bardziej niezawodny, a także praktycznie bezkosztowy do realizacji. Rozwiązania, jakimi dysponuje sektor bankowo-finansowy tj. podstawowy rachunek płatniczy, karty płatnicze z funkcją zbliżeniową, rozwinięta sieć terminali płatniczych, płatności z wykorzystaniem smartfonów dają gwarancję bezpiecznego i szybkiego dostępu do środków finansowych – piszą w uzasadnieniu autorzy projektu.

Emerytura na konto - bezpieczeństwo seniorów

Jak wynika z danych ZUS, świadczenie na konto otrzymuje już trzy czwarte seniorów . Wskaźnik ubankowienia osób otrzymujących świadczenie emerytalne (ponad 6,2 mln świadczeniobiorców) cały czas rośnie i wynosi blisko 77 proc .

W przypadku nowo przyznanych emerytur wskaźnik ten jest zdecydowanie wyższy, ponieważ wynosi ponad 83 proc.

– ZUS we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń. Wypłata świadczeń na rachunek bankowy jest rozwiązaniem bezpiecznym. Ogranicza ryzyko kradzieży środków w wyniku oszustw znanych jako metoda "na wnuczka" czy "na policjanta" – mówi "Faktowi" Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Od 2022 r. na konto wypłacane będą nie tylko emerytury, ale także inne świadczenia długoterminowe czyli: renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne, 500+ dla osób niesamodzielnych i tzw. matczyne emerytury.

Wypłaty z ZUS na konto - wyjątki

ZUS w drodze wyjątku będzie mógł wyrazić zgodę na to, by osoba, która przejdzie na emeryturę lub rentę po 1 stycznia 2022 r., dostawała świadczenie w formie gotówki. Taka zgoda będzie mogła być wydana, jeśli emeryt lub rencista np. z powodu stanu zdrowia nie będzie w stanie korzystać ze świadczenia w formie bezgotówkowej.

Po wejściu w życie przepisów, jak do tej pory wypłacane będą świadczenia krótkoterminowe, czyli zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i rehabilitacyjne .

- Zgodnie z art. 86 § 3 Kodeksu pracy wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, stąd też trudno wprowadzać obowiązek wypłaty na konto w przypadku świadczeń, przyznawanych pracownikom, których wynagrodzenia są wypłacane do rąk własnych – czytamy w uzasadnieniu.

Powrót do pracy po kwarantannie. Czy wymagane jest złożenie oświadczenia w ZUS-ie lub u pracodawcy? Zobacz wideo:

Zobacz też:

Taka jest prawda o psychiatrii dziecięcej w Polsce. 17-letnia Oliwia: "Masz myśli samobójcze - dostajesz kary"

Oddała szpik genetycznej bliźniaczce i zyskała przyjaciółkę. "Będziemy siostrami do końca życia"

Polacy chorują ze stresu. Jak sobie z nim radzić? Lekarz: "Wystarczy wprowadzić w życie zasadę czterech S"

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: fakt.pl

Źródło zdjęcia głównego: Brand X

Pozostałe wiadomości