Newsy

Waloryzacja rent i emerytur 2021. O ile wzrosną świadczenia?

Andrew Bret Wallis/Getty Images

Newsy

Waloryzacja rent i emerytur 2021. O ile wzrosną świadczenia?

Andrew Bret Wallis/Getty Images

Waloryzacja rent i emerytur. Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto. Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia od marca 2021 roku.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada, że od marca 2021 r. świadczenia zostaną

O ile wzrosną emerytury i renty w 2021 r.?

Proponowane przez resort rodziny i polityki społecznej rozwiązanie przewiduje, że najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

Oznacza to, że zostaną podwyższone o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł brutto.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,50 zł. Z kolei w przypadku osób pobierających emeryturę częściową - kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, czyli 25 zł.

500 plus dla niesamodzielnych

Dodatkowo rząd zadecydował o podwyższeniu do 1750 zł miesięcznego progu wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla niesamodzielnych).

Ponadto do 2450 zł podwyższona będzie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, wypłacanego na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Świadczenie przedemerytalne 

Kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, w przypadku, gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, została podwyższona do 630,50 zł.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2021 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Emerytura i renta 2020

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku

Waloryzacja rent i emerytur zakłada, że świadczenia te mają wzrosnąć o przynajmniej 50 złotych już w marcu przyszłego roku - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Nowelizacja ustawy ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku.

Czytaj także:

Kobiety nie muszą zarabiać tyle, co mężczyźni - przekonuje węgierska minister

Emerytury na nowych zasadach - decydować ma wiek i staż pracy. Komu będą przysługiwać?

Matura 2021 bez egzaminu ustnego. Jakie inne zmiany czekają uczniów?

Zobacz wideo: Nowe życie na emeryturze

Źródło: PAP |
Co sądzisz o tym artykule?
76
12
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0