Świat

Wiza na Ukrainę ‒ czy jest potrzebna obywatelom polskim?

Świat

Aktualizacja:
Wiza na Ukrainę

Ukraina to dosyć popularny kierunek wśród polskich podróżnych. Jeśli planujesz wizytę u naszego wschodniego sąsiada, dowiedz się, czy potrzebna jest Ci wiza na Ukrainę. Jej obowiązek zależy bowiem od celu wizyty oraz długości pobytu.

Zobacz też: Morze Czarne. Najpiękniejsze miejsca na urlop >>>

Na Ukrainę jeździmy z różnych powodów. Jednych przyciąga ciekawa historia, drugich piękne miasta, a jeszcze inni odwiedzają tam swoją rodzinę i znajomych. Jest to dosyć popularny kierunek zarówno dla jednodniowych wycieczek, jak i dłuższych pobytów związanych z pracą czy nauką. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą wjechać na teren Ukrainy bez wizy, jedynie za okazaniem ważnego paszportu, ale tylko wtedy, gdy udają się tam w celach turystycznych na krótki czas. Wiza do Ukrainy jest niezbędna wtedy, gdy planujemy zostać na Ukrainie na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz gdy podejmujemy tam naukę lub pracę.

Zobacz też: Pochodzi z Ukrainy, zamieszkał w Polsce. Kim jest znany youtuber Dima Garbowski? >>

Bezwizowy wjazd na Ukrainę

Obywatele polscy mają możliwość wjechania na Ukrainę jedynie na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności ubiegania się o wizę. Jest to możliwe wówczas, gdy wybierają się tam na okres nie dłuższy niż 90 dni (w ciągu sześciu miesięcy) i jedynie w celach turystycznych. Choć polskich podróżnych nie obowiązuje wymóg posiadania wizy, przy wjeździe na teren kraju zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Bez względu na to, jak długi pobyt planujemy, musimy dysponować kwotą 400 euro. Władze graniczne są upoważnione do weryfikacji posiadanych przez podróżnych kwot. Jeśli celem naszej podróży jest wizyta w Autonomicznej Republice Krym lub w Sewastopolu, wjedziemy do nich jedynie poprzez wyznaczone punkty kontrolne. Oprócz paszportu musimy tam okazać także specjalne zezwolenie wydane przez terytorialny organ Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

Wiza na Ukrainę ‒ kiedy jest potrzebna?

Cudzoziemcy (w tym także Polacy), którzy podejmują na Ukrainie pracę lub naukę i planują swój pobyt na okres przekraczający 90 dni, objęci są obowiązkiem wizowym i muszą ubiegać się o wizę długoterminową (pozwolenie na pobyt). Aby wnioskować o wydanie wizy służbowej lub studenckiej, należy złożyć odpowiednie dokumenty we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania wydziale konsularnym Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdują się one w następujących miastach:

 • Warszawa ‒ woj. mazowieckie, łódzkie, lubuskie i wielkopolskie;
 • Kraków ‒ woj. dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie;
 • Lublin ‒ woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie;
 • Gdańsk ‒ woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie.

Wniosek o wizę długoterminową ‒ wymagane dokumenty

W wydziale konsularnym Ambasady Ukrainy w Polsce należy złożyć dokumenty niezbędne przy aplikacji o wizę. Bez względu na to o jaki rodzaj wizy się ubiegamy, musimy złożyć następujące dokumenty:

 • aktualny (tzn. (ważny przez min. 6 miesięcy od złożenia wniosku) paszport,
 • formularz wizowy (dostępny w siedzibie konsulatu),
 • dwa aktualne zdjęcia wizowe o wymiarach 35x45mm,
 • potwierdzenie opłaty konsularnej,
 • polisę ubezpieczeniową,
 • w przypadku wnioskowania o wizę dla osoby nieletniej przez jednego rodzica ‒ zgodę drugiego rodzica,
 • dokument potwierdzający cel pobytu na Ukrainie (np. oryginał zaproszenia do podjęcia nauki na uczelni ukraińskiej, dokument potwierdzający fakt zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Ukrainy, kopia zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca itp.).

Opłaty wizowe ‒ ile kosztuje wiza na Ukrainę?

Ubieganie się o wizę jest nie tylko czasochłonne, ale często i kosztowne. Za każde jednorazowe wydanie wizy obowiązują opłaty konsularne w wysokości: 85 dolarów za wizę jednorazową, 130 dolarów za wizę dwukrotną oraz 200 dolarów za wizę pozwalającą na wielokrotne przekraczanie granicy ukraińskiej. Jeśli zależy nam na czasie, możemy wykupić ekspresowe rozpatrzenie wniosku. Wówczas należy uiścić podwójną stawkę opłaty konsularnej. Bezpłatne wizy przysługują m.in. dzieciom poniżej szóstego roku życia, osobom posiadającym Kartę Ukraińca (oraz ich małżonkom i dzieciom), osobom posiadającym paszporty dyplomatyczne, członkom służb ratowniczych oraz osobom udającym się na Ukrainę w celu zrealizowania międzynarodowych projektów pomocy technicznej (np. straż pożarna).

Zobacz też: Wiktor Jerofiejew: "Z Mołotowem słuchaliśmy Głosu Ameryki" >>>

Czas rozpatrzenia wniosku wizowego

Po złożeniu niezbędnych dokumentów w wydziale konsularnym, urząd rozpatruje wniosek wizowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia aplikacji. Konsulat zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu na rozpatrzenie wniosku wizowego do 30 dni kalendarzowych w przypadku potrzeby dokładnej analizy przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów. Opłacone dodatkowo ekspresowe rozpatrzenie wniosków wizowych jest dokonywane przez konsulat zazwyczaj w czasie jednego tygodnia.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości