Parenting

Edukacja domowa. Co zrobić, aby dziecko mogło rozpocząć tego typu naukę?

Parenting

dziecko, które uczy się w domu

Nauka w domu cieszy się wśród rodziców coraz większą popularnością. Co trzeba zrobić, aby dziecko nie musiało chodzić do szkoły i mogło zdobywać wiedzę poza nią? Jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty zebrać?

Nauka w domu - kto może z niej skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o naukę w domu mogą się ubiegać rodzice wszystkich dzieci od 6. do 18. roku życia (osoby pełnoletnie nie mają obowiązku kontynuowania nauki). Odpowiednie dokumenty należy złożyć u dyrektora placówki, do której dziecko zostało przyjęte. I to on decyduje, czy dziecko może uczyć się w domu, czy nie.

Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, rodzice lub opiekunowie prawni mogą sami uczyć dziecko, zatrudnić nauczyciela lub osobę uprawnioną do nauczania dzieci.

Nauka w domu - jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby, które chcą uzyskać zgodę na naukę dziecka w domu, muszą zebrać komplet dokumentów. Po pierwsze, potrzebny będzie wniosek o zezwolenie na edukację domową. Warto pamiętać, że nie ma jednego wzoru tego dokumentu. Rodzic chcący go złożyć, powinien dopytać w palcówce, do której dziecko zostało przyjęte, o to, jak napisać takie podanie i co powinno się w nim znaleźć.

Po drugie, należy przedstawić opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wskazuje, że dla dziecka lepsza będzie edukacja domowa. Poradnia na wydanie opinii ma 30 dni. W niektórych przypadkach, jeśli psycholog ma wątpliwości albo konieczne są dodatkowe dokumenty lub badania, czas oczekiwania może się przedłużyć do 60 dni.

Po trzecie, rodzić musi złożyć oświadczenie, że jest w stanie zapewnić dziecku warunki do nauki oraz że przekazywana wiedza będzie zgodna z podstawą programową. Po czwarte, musi się zobowiązać, że dziecko przystąpi do egzaminów klasyfikacyjnych, które będą sprawdzały jego wiedzę.

Dopiero z kompletem dokumentów można się udać do placówki, do której dziecko zostało przydzielone. Dyrektor ma 30 dni na podjecie decyzji. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, rodzic lub opiekun ma miesiąc na złożenie odwołania od decyzji władz szkoły. Warto dodać, że o rozpoczęcie nauki w domu można się ubiegać w dowolnym momencie.

Nauka w domu - jak oceniane są dzieci?

Każde dziecko, które uczy się w domu powinno raz w roku przystąpić do egzaminów sprawdzających. Ich zakres ustala dyrektor, który wydał zezwolenie na edukację domową. Po zdanych egzaminach dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie jednak oceny z zachowania, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

Nauka w domu - dlaczego rodzice się na nią decydują?

Jak podaje serwis edukacjadomowa.pl powodów, dla których rodzice decydują się uczyć dziecko w domu jest kilka. Najczęściej są to:

  • niewłaściwe podejście do nauki - dziecko, które liczyło, czytało, pisało po pójściu do szkoły nagle zaczyna mieć z tym problemy lub całkowicie straciło zainteresowanie nauką;
  • bardzo duża wrażliwość dziecka lub prześladowanie ze strony rówieśników;
  • przynoszenie ze szkoły najgorszych wzorców zachowań.

Nauka w domu - czy jest lepsza od tej w szkole?

Nie ma na ten temat zbyt wielu badań, a te, które się ukazują, nie dają jednoznacznych wyników. Analiza z 2016 roku przeprowadzona przez naukowców z Izraela pokazała, że dzieci uczone w domu osiągają gorsze wyniki w końcowych testach. Natomiast z badań Australijczyków wynika, że dzieci kształcące się w domu są znacznie lepsze od rówieśników, którzy normalnie chodzą do szkoły. Bez względu na to, co umówią badania z całą pewnością nauka w domu:

  • jest bardziej elastyczna i dopasowana do dziecka;
  • lepiej zaspokaja potrzeby emocjonalne czy behawioralne dziecka;
  • pozwala zbudować bliskie relacje z rodzicem, który skupiony jest tylko na dziecku i w przeciwieństwie do nauczyciela nie musi dzielić swojej uwagi na inne dzieci;
  • jest w niej więcej czasu na zabawę, naukę w plenerze czy eksperymenty.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Szkoła w domu – jak uczyć i pomóc dziecku?

Autor: Katarzyna Oleksik

Źródło: gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości