Parenting

    Bajki czy­tane przez rodzi­ców to dla wielu osób jed­no z bar­dziej roz­czu­la­ją­cych wspo­mnień. Te chwile nie tylko zapa­dają w pamięć dziecka, są rów­nież ważne dla jego roz­woju. Od kiedy czy­tać dziecku bajki na dobra­noc? Jakie tytuły wybrać? Jaka pora dnia jest naj­lep­sza na wspólne czy­ta­nie? Te pyta­nia towa­rzy­szą nie tylko świeżo upie­czo­nym rodzi­com, ale i tym, któ­rzy dopiero spo­dzie­wają się pocie­chy. Odpowiadamy na nie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

    Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej na egzaminy w 2023 roku mija 30 września. Osoby, które tego nie zrobią, nie będą mogły przystąpić do testów w najbliższym terminie. Do kiedy i jak należy wypełnić deklarację maturalną?

    Wiedza na temat seksu i antykoncepcji, którą dysponują młodzi ludzie, pozostawia wiele do życzenia. Brak odpowiedniej edukacji w szkołach sprawia, że wiele osób wierzy i powtarza nieprawdziwe informacje. Ci, którzy chcą uzyskać odpowiedzi na ważne dla siebie pytania lub rozwiać swoje wątpliwości dzwonią do telefonu zaufania prowadzonego przez edukatorki z grupy Ponton. Z jaki pytaniami się zgłaszają? Co tak naprawdę młodzi ludzie wiedzą o seksie i antykoncepcji? Na ten temat rozmawialiśmy z Katarzyną Banasiak-Marszałek, koordynatorką i edukatorką z grupy Ponton.