Emerytura minimalna będzie wyższa. Ile wyniesie świadczenie?

Emerytury z OFE do IKE, emerycu

W przyszłym roku na konta seniorów wpłynie więcej pieniędzy. W 2021 r. wszystkie emerytury i renty będą wyższe o co najmniej 50 zł brutto. Rząd proponuje nowe zasady waloryzacji świadczeń.

Emerytura minimalna 2021

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono przygotowane przez MRiPS założenia projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podkreślono w nich, że - mimo wprowadzonych zmian idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe - ich wysokość wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania.

Dlatego rząd proponuje, aby w 2021 r., podobnie jak w poprzednich latach, zmodyfikować obecnie obowiązujące zasady waloryzacji. Zgodnie z propozycją wszystkie emerytury i renty w 2021 r. wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

Dodatkowo – jak czytamy w wykazie prac rządu – wprowadza się przepis na wypadek, gdyby okazało się, że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (który znany będzie dopiero w lutym 2021 r.) będzie wyższy od wskaźnika 104,16 proc. zapewniającego kwotę podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł w odniesieniu do najniższych świadczeń.

W takim przypadku waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

– wskazano w dokumencie.

Waloryzacja emerytur 2021

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 103,56 proc.

Od marca tego roku najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosły do 1200 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł brutto.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Naomi Campbell nie cierpi słowa „emerytura”. Modelka skończyła 50 lat i nie zwalnia tempa. Obejrzyj materiał:

Zobacz też:

Ma 70 lat i jest najstarszym, dyplomowanym DJ-em w Polsce. „Inspiruję innych”

Sekret zdrowia 73-letniego Pana Marka? 400 brzuszków dziennie

Emeryt zjadł w sklepie czekoladkę za 40 groszy. Sąd skazał go na prace społeczne

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Brand X