Jak czytać umowy, żeby nie zostać oszukanym? Porady prawnika

Finanse i Praca

Aktualizacja:

Jak czytać umowy ze zrozumieniem - czyli tak, żeby nikt nas nie oszukał i żeby nic ważnego w umowie nam nie umknęło? Mecenas Eliza Kuna była gościem w studiu Dzień Dobry TVN. Wyjaśniła nam tajniki umów, zwróciła uwagę na to na co powinniśmy uważać najbardziej!

  • Na co zwracać uwagę podczas czytania umowy?
  • Podpisałem umowę, a teraz żałuję! Czy mogę cofnąć podpisanie umowy?
  • Więcej o prawie o odstąpieniu od umowy - co mówi prawo konsumenckie? Co jeśli chcę zwrócić produkt?

Więcej: Ekologiczny absurd w sklepach internetowych

Na co zwracać uwagę podczas czytania umowy?

Nie czytamy umów, bo są nieprzystępne, są wielostronicowe, napisane małym drukiem... Nie mamy na to czasu i po prostu tych umów nie rozumiemy. Co w takim razie zrobić, żeby nie dać się oszukać i zapoznać z umową? Mecenas Eliza Kuna była gościem w studiu Dzień Dobry TVN i powiedziała na co zwracać uwagę podczas czytania umów - krok po kroku.

  • Po pierwsze, przed spotkaniem i podpisaniem umowy, najlepiej najpóźniej dzień przed, poproś o przesłanie umowy na maila. Będziesz mógł na spokojnie przeczytać umowę, skonsultować ją z kimś z rodziny lub z prawnikiem.
  • Przeczytaj koniecznie podstawowe zapisy umowy - czyli prawa i obowiązki stron oraz warunki rozwiązania umowy .

Podpisałem umowę, a teraz żałuję! Czy mogę cofnąć podpisanie umowy? Co jeśli chcę zwrócić produkt?

PAMIĘTAJ! W razie, gdy się okaże że umowa którą podpisaliśmy, jest skrajnie niekorzystna albo podpisaliśmy coś, co do czego nie mieliśmy świadomości jakie grożą nam konsekwencje, albo w umowie zawarty był kruczek prawny, który był niejednoznaczny, mamy prawo do odstąpienia od oświadczenia woli. Mamy na to rok. Należy jednak pamiętać, że sporządzanie takiej umowy jest trudne i czasochłonne.

Kiedy umowa jest zawierana przez telefon, jest prawo odstąpienia od niej w terminie 14 dni. Tak samo jest w przypadku innych umów zawieranych na odległość, np. kiedy kupujemy coś w sklepie internetowym.

Więcej o prawie o odstąpieniu od umowy - co mówi prawo konsumenckie? Co jeśli chcę zwrócić produkt?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość to podstawowe prawo konsumentów, o którym nie zawsze wiedzą. Można go dokonać bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Należy przygotować i wysłać stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Istotna jest data jego wysłania.

Zawieranie umów to proces, z którym spotykamy się na co dzień. Często transakcje takie dokonywane są na odległość, poprzez telemarketing czy za pośrednictwem internetu. Od takiej umowy konsument może odstąpić w ciągu 14 dni. Termin ten liczony jest od momentu, w którym otrzymuje zamówiony produkt lub gdy zawarł umowę na usługę. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni i bez podania przyczyny stosuje się jedynie do osób fizycznych.

Jak odstąpić od umowy?

Konsument, który chce odstąpić od umowy zawartej na odległość, musi sporządzić specjalne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pismo należy wysłać w uregulowanym przepisami terminie 14 dni. Liczy się data wysłania dokumentu, nie zaś jego dostarczenia stronie. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od umowy za pośrednictwem internetu. W każdym przypadku konsument powinien zadbać o uzyskanie potwierdzenia otrzymania pisma przez stronę umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać kilka istotnych elementów, jak numer umowy, czas i miejsce (sposób) jej zawarcia. Powinno zostać opatrzone stosownym nagłówkiem, określającym rodzaj dokumentu (w tym przypadku jest to oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub zawartej poza lokalem przedsiębiorcy).

Zobacz też: 

Jak wygląda polski rynek pracy i kogo wspiera polityka rynku pracy?

Każde pismo, a więc również oświadczenie, powinno zostać podpisane i uargumentowane stosownymi przepisami (art. 7, ust. 1 ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). Odstąpienie od umowy wiąże się z oddaniem przez przedsiębiorcę środków finansowych, dlatego konieczne jest podanie numeru rachunku, na który ma zostać dokonany przelew. 

Co istotne, jeśli konsument podczas zawierania umowy nie został poinformowany o 14-dniowym terminie odstąpienia od umowy, okres ten wydłuża się automatycznie do 12 miesięcy. Gdyby w takiej sytuacji przedsiębiorca zwrócił się jednak do konsumenta z informacją o 14-dniowym terminie, zacznie on obowiązywać.

Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Istnieje kilka przypadków szczególnych, w których nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość. Sytuacja taka będzie miała miejsce, jeśli przedmiot umowy szybko traci wartość: przedmioty o krótkim terminie przydatności do spożycia/użycia, gazety czy czasopisma. W takim przypadku zwrócony towar nie ma już znaczenia i wartości dla przedsiębiorcy. 

Czy można odstąpić od umowy zakupu np. oprogramowania komputerowego lub przedmiotu wykonanego konkretnie pod zamówienie klienta i służącego zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb? To kolejne wyłączenia, o których konsument powinien pamiętać. Również przedmioty opakowane i zapieczętowane, które konsument już otworzył, a które przez to mogą stracić swoje specyficzne właściwości (higiena, ochrona zdrowia), nie mogą zostać zwrócone. 

Prawo odstąpienia nie ma również zastosowania w stosunku do umów zawieranych na internetowych portalach aukcyjnych, a także w niektórych sytuacjach losowych niemożliwych do przewidzenia przez przedsiębiorcę (zmiany i wahania na rynku finansowym).

Więcej: 

Savoir vivre w pracy – normy i zasady postępowania w biurze

Skutki odstąpienia od umowy

Jak wygląda kwestia odstąpienia od umowy a zwrotu towaru? Przedsiębiorca ma 14 dni od chwili odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zwrot płatności. Zwrotowi podlega również poniesiony przez konsumenta koszt przesyłki. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić całą kwotę bez dokonywania potrąceń czy pomniejszeń. Jednak jeśli chodzi o zwrot kosztów przesyłki, przedsiębiorca zwraca jedynie równowartość najtańszej możliwej opcji wysyłki towaru. Jeśli konsument wybrał droższy wariant, musi liczyć się z koniecznością pokrycia różnicy w wartościach. Zwracany towar konsument wysyła na koszt własny.

Jaka jest kolejność wykonywanych działań? Najpierw konsument wysyła oświadczenie, a następnie towar. Przedsiębiorca zwraca środki, kiedy otrzyma towar lub poświadczenie jego nadania. Zwrot środków finansowych powinien nastąpić taką samą drogą, jak wcześniejsza zapłata za towar, chyba że strony umówią się inaczej, a zmiana taka nie spowoduje naliczenia dodatkowych kosztów dla konsumenta.

Wypowiedzenie a odstąpienie

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy to dwa terminy często stosowane wymiennie. Nie są jednak tym samym i używane są w różnych sytuacjach. Odstąpienie od umowy oznacza, że umowa nigdy nie istniała, nie weszła w życie. Wypowiada się umowę, która miała moc przez jakiś czas i w związku z którą strony musiały wywiązywać się ze swoich obowiązków. Wypowiedzenie kończy dotychczasową współpracę. Zazwyczaj umowa wiąże się z koniecznością zastosowania tzw. okresu wypowiedzenia.

Więcej:

Autor: Filip Yak