Newsy

Zmiany w Kodeksie Pracy. Czy państwo obejmie opieką pracowników na umowach śmieciowych?

Newsy

Moment RFseksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Forum Związków Zawodowych (FZZ) zabiega o istotne zmiany w Kodeksie Pracy. Definicja pracownika miałyby objąć osoby pracujące na tzw. umowy śmieciowe. Taka zmiana zapewniłaby każdemu zatrudnionemu opiekę państwa.

Reakcja Forum Związków Zawodowych na propozycje zmian w ramach Polskiego Ładu

Kodeksowa definicja pracownika nie uwzględnia osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli tzw. śmieciówkach. To powoduje, że osoby te i wykonywana przez nich praca są w znacznie mniejszym stopniu objęte opieką i ochroną państwa.

Forum Związków Zawodowych (FZZ) przedstawiło swoje stanowisko dotyczące propozycji zawartych w Polskim Ładzie. Te w założeniach mają ograniczyć umowy śmieciowe. Przedstawiciele FZZ twierdzą, że aby było to możliwe, niezbędna jest reforma Kodeksu Pracy. Zmiany prawne mogłyby uniemożliwić dalsze, nierówne traktowanie pracowników w zależności od form ich zatrudnienia.

Nierówne traktowanie pracowników wynika z rodzaju umów

Nie ma powodu, dla którego osoby utrzymujące się z własnej pracy są różnie traktowane w zależności od formy tego zatrudnienia. To zaszłość jeszcze okresu PRL, gdzie zatrudnienie pracownicze było lepsze - preferowane przez ustawodawcę, a pozostałe formy pracy były złem koniecznym

- mówi portalowi prawo.pl dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Efektem zaszłości historycznych są obecne niejasności i problemy prawne dotyczące form zatrudnienia. - Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. To oznacza, że osoby pracujące, które utrzymują się z własnej pracy, państwo ma obowiązek objąć zabezpieczeniem społecznym. Tymczasem to, co się dzieje na rynku pracy nie zgadza się z ustawą zasadniczą. To jest błąd, który należy naprawić - podkreśla dr Lasocki.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Strategia demograficzna 2040: Zmiany w kodeksie pracy mają pomóc rodzicom najmłodszych dzieci

Autor: Diana Ryściuk

Źródło: prawo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Moment RF

Pozostałe wiadomości