Newsy

Pierwsza kara za złamanie przepisów RODO - niemal milion złotych!

Newsy

Aktualizacja:
Fot. Getty Images/krisanapong detraphiphat

Kara 943 tysięcy złotych, za niespełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych, została nałożona na spółkę, która pozyskuje dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych, m.in. z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG). Ukaranej firmie, której nazwy nie podano, przysługuje odwołanie od decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak powiedziała prezes UODO - Edyta Bielak-Jomaa:

Kara w wysokości ponad 943 tysięcy złotych została nałożona za niespełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia o ochronie danych. Brak spełnienia tego obowiązku spowodował, że osoby, których dane były przetwarzane, nie mogły zrealizować praw wynikających z przepisów RODO, choćby żądania usunięcia danych czy też sprostowania danych osobowych

RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest rozporządzeniem unijnym, zawierającym przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.przygotować? Zostało przyjęte 27 kwietnia 2016, a weszło w życie wejścia w życie 25 maja 2018 roku.

Zobacz też:

Autor: Filip Yak

Pozostałe wiadomości