Newsy

Zmiany w funduszu alimentacyjnym. Kto na nich zyska?

Newsy

Gam1983/Getty Images

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza zmiany w funduszu alimentacyjnym. Od 1 października będzie obowiązywało większe kryterium dochodowe, które uprawnia do świadczeń. W życie wchodzi również mechanizm złotówka za złotówkę. Według resortu skorzysta na tym ponad 40 tys. osób.

Fundusz alimentacyjny – nowe kryterium dochodowe

Od 1 października rozpocznie się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wzrośnie ono z 800 do 900 zł. Jest to druga podwyżka progu dochodowego od 2008 r., kiedy zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po raz pierwszy próg podniesiono w 2019 roku – o 75 zł.

Co oznacza mechanizm złotówka za złotówkę

Minister rodziny,x Marlena Maląg zaznaczyła, że wyższe kryterium nie jest jedyną korzystną zmianą. Przypomniała, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy funkcjonał będzie tzw. mechanizm złotówkę za złotówkę.

Zakłada on, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium

- wyjaśniła minister.

Dodała, że minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

Dzięki tym zmianom ponad 40 tys. osób utrzyma lub nabędzie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które dzisiaj wynosi średnio 411 zł. To istotne wsparcie w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów

- podkreśliła Marlena Maląg.

Kto posiada prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższe niż 500 zł miesięcznie. Do świadczenia ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji, w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oznacza egzekucję. w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Jest to również postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia lub w sytuacji, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub gdy zawarła związek małżeński.

Trwa sądowa walka Dr. Dre i jego żony. W ramach alimentów kobieta żąda 2 mln dolarów miesięcznie od rapera.

Zobacz także:

ZUS od każdej umowy-zlecenia. Co to oznacza dla pracownika?

WHO: rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem

Odcięła sobie dłoń piłą tarczową, by dostać wysokie odszkodowanie. Sąd nie miał dla niej litości

Autor: Wioleta Pyśkiewicz

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości