Gorące tematy

Rekrutacja do szkół średnich 2020. Jak obliczyć punkty?

Gorące tematy

egzamin maturalny poprawkowy

Egzamin ósmoklasisty 2020 rozpocznie się we wtorek 16 czerwca. Uczniowie zaczną zmagać się wtedy z językiem polskim. W środę, 17 czerwca zmierzą się z matematyką, a dzień później z językiem obcym. Nie ma zasady, która mówi o wymaganej do zdania, minimalnej liczbie punktów. Wyniki są jednak istotne w procesie rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Jak je obliczyć? Jak wygląda harmonogram przyjmowania wniosków?

Egzamin ósmoklasisty 2020 odbędzie się w innym terminie, niż planowano. Koronawirus wymusił przesunięcie terminu z kwietnia na 16 czerwca. Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wyniki są ważne przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Punkty w rekrutacji można zdobyć na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu ósmoklasisty, ocen na świadectwie i wyników w dodatkowych konkursach. Jakie są kryteria przyjęć do szkół średnich i jak obliczyć punkty? Poznaj harmonogram przyjmowania wniosków.

Egzamin ósmoklasisty 2020 - przeliczanie punktów

Wynik przedstawiony w procentach:

a) z języka polskiego,

b) z matematyki

– mnoży się przez 0,35;

a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • za ocenę celującą – przyznaje się po 18 punktów;
 • za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;
 • za ocenę dobrą – przyznaje się po 14 punktów;
 • za ocenę dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;
 • za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Rekrutacja do liceum 2020 - harmonogram

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych 2020 - terminy uzupełnienia

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane elektronicznie.

Z wynikami postępowania rekrutacyjnego rodzice i uczniowie będą się mogli zapoznać także elektronicznie - listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) mogą być prezentowane na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja do szkół średnich 2020 - potwierdzenie woli przyjęcia

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia. Trzeba przy tym przedłożyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

Zobacz też:

Wakacje 2020 - kolonie i obozy w dobie koronawirusa. "Trzeba realnie ocenić ryzyko"

Obozy i kolonie w dobie pandemii. Jakie zasady będą obowiązywały?

Planujesz wakacyjny wyjazd na Mazury? Natalia Sitarska poleca atrakcje, które spodobają się całym rodzinom

 • 30 lat doświadczenia
 • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
 • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
 • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: MEN

Źródło zdjęcia głównego: E+

Pozostałe wiadomości