Zdrowie

Na czym polega i jak przebiega terapia psychodynamiczna?

Zdrowie

Aktualizacja:
Kobieta podczas spotkania z pschologiem

Psychoterapia wykorzystuje wiele metod, m.in. podejście psychodynamiczne. Duża część psychoterapeutów ceni tę metodę i chętnie jej używa. Czy faktycznie jest skuteczna i na czym polega?

C: Psychoterapia psychodynamiczna jest formą leczenia często używaną przez terapeutów. Polega przede wszystkim na budowaniu bezpiecznej relacji z terapeutą. Ten rodzaj terapii powstał na fundamentach psychoanalizy, nie można ich jednak mylić. Różnice pojawiają się m.in. w roli, jaką pełni terapeuta.

Terapia psychodynamiczna to nie psychoanaliza

Mimo iż terapia psychodynamiczna została w dużej mierze zbudowana na psychoanalizie, nie można tych dwóch terapii ze sobą utożsamiać. W psychoanalizie terapeuta przede wszystkim jest słuchaczem. Psychoanalityk nie przerywa pacjentowi, bardzo rzadko komentuje nie chcąc przerywać strumienia myśli. W terapii psychodynamicznej terapeuta jest bardziej aktywny podczas sesji: prowadzi z pacjentem dialog, chociaż oczywiście bardziej aktywny powinien pozostać pacjent.

W psychoanalizie pacjent ma bardzo dużą swobodę wypowiedzi, co często prowadzi do tego, że unika rozmawiania o problemach, które z jakiegoś powodu są dla niego niewygodne. W czasie trwania terapii psychodynamicznej, terapeuta bada te próby unikania pewnych tematów. Ponadto terapeuta stara się zidentyfikować motywy i wzorce, które powracają.

Terapia psychodynamiczna - na czym polega?

Terapia psychodynamiczna polega na współpracy pomiędzy pacjentem a terapeutą i badaniem dynamiki ich przeżyć w obrębie relacji. Podejście psychodynamiczne zakłada, że na nasze życie wpływ mają zarówno nieświadome mechaniczny wewnętrzne, jak i nierozwiązane konflikty wewnętrzne. Do tego dochodzą ukryte potrzeby. W czasie terapii pacjent poszukuje nowych sposobów na radzenie sobie z trudnymi, codziennymi sytuacjami, jednocześnie na nowo definiuje samego siebie. Oczywiście w trakcie terapii może okazać się, że zostało wypracowane znacznie więcej niż początkowo zakładano – tak bywa bardzo często, ponieważ terapii nie da się przewidzieć.

W czasie trwania terapii bardzo ważna jest relacja, która wytworzy się między terapeutą a pacjentem. Jest ona fundamentem, na którym można zbudować całą terapię. Bardzo ważne jest to, aby sesje odbywały się regularnie, aby została zachowana zasada stałości miejsca spotkań, a także aby pacjent miał pewność, że terapeuta musi przestrzegać tajemnicy zawodowej. To wszystko pomaga otworzyć się pacjentowi i podjąć pracę nad sobą.

W pracy w podejściu psychodynamicznym:

· kładzie się nacisk na nieświadome wewnętrzne konflikty,

· obserwuje się mechanizmy obronne wytwarzane po to, aby unikać konsekwencji konfliktu,

· używa się wolnych skojarzeń do badania wewnętrznych konfliktów.

Terapia psychodynamiczna - dla kogo?

Z psychoterapii psychodynamicznej mogą korzystać osoby z różnymi problemami. Metodę tę poleca się szczególnie osobom z zaburzeniami lękowymi. Najczęściej są to napady paniki, stany lękowe oraz fobie. Jednak terapia psychodynamiczna równie dobrze sprawdzi się w dolegliwościach psychosomatycznych, w problemach seksualnych, problemach ze snem, z jedzeniem, a także w leczeniu zaburzeń na tle nerwicowym, np. natrętne myśli. Metoda terapii powinna być wybrana przez terapeutę – to on posiada w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

Ile trwa terapia psychodynamiczna?

Długość terapii uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od stopnia motywacji pacjenta. Najczęściej terapia trwa od kilku do kilkunastu, a niekiedy do kilkudziesięciu miesięcy. Spotkania odbywają się regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu, zawsze z tym samym terapeutą. Zakończenie terapii psychodynamicznej jest równoznaczne z osiągnięciem celów, a więc wyeliminowaniem uciążliwych problemów. Terapia może poprawić pewność siebie. Skutkuje również trwałymi zmianami w osobowości, a także wzmacnia pozytywne nastawienie do samego siebie oraz do innych ludzi. Należy pamiętać, że terapia tego typu nie jest ukierunkowana na szybką i doraźna pomoc. Jest to współpraca długofalowa.

Terapia psychodynamiczna - skuteczność

Psychoterapia psychodynamiczna zbudowana jest na solidnym paradygmacie teoretycznym, który pozwala bardzo dokładnie przyjrzeć się problemowi pacjenta, a przede wszystkim przyczynom i mechanizmom. Jest to metoda idealna dla tych pacjentów, którzy chcą związać się na dłużej z jednym terapeutą. Ten rodzaj psychoterapii uważany jest za bardzo skuteczny. Jest jedną z metod najdłużej stosowanych.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości