Porady

Prawo do urlopu wypoczynkowego. Co zmieniła epidemia koronawirusa?

Porady

Patrick Foto/Getty Images

Stan zagrożenia związany z pandemią koronawirusa zmusił polskiego ustawodawcę do uchwalenia kilku nowelizacji, także tych dotyczących pracodawców i pracowników. Jakie zmiany wprowadzono do przepisów regulujących prawo do urlopu wypoczynkowego?

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Zgodnie z kodeksem pracy każdemu pracownikowi, w ciągu roku przysługuje urlop wypoczynkowy. Jego długość zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni (przy stażu poniżej 10 lat) lub
  • 26 dni (przy stażu powyżej 10 lat).

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 1/2 czy 1/4 etatu, wymiary urlopu wypoczynkowego podlegają proporcjonalnemu obniżeniu.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza możliwość obniżenia przez pół roku wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc. Jeśli więc pracownik będzie pracował na 4/5 etatu, to wymiar jego urlopu wypoczynkowego wyniesie:

  • 16 dni - przy prawie do 20-dniowego urlopu,
  • 21 dni - przy prawie do 26-dniowego urlopu.

Przymusowy urlop - tarcza 4.0

Pracownicy wykorzystują urlop w dniach, które są dla nich dniami pracy, a jego termin zgłaszają pracodawcy. Na podstawie tych wniosków ustala on plan urlopów, biorąc również pod uwagę potrzebę zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów na dany rok obejmuje wypoczynek zaległy i bieżący, z wyjątkiem urlopu na żądanie. W świetle kodeksu pracy urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z planem należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku. Nie dotyczy to urlopu na żądanie.

Jednak na podstawie Tarczy 4.0 podczas stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi – w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania jego zgody i z pominięciem planu urlopów – urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a zatrudniony ma obowiązek taki urlop odebrać. Pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Urlop wypoczynkowy - przesunięcie i odwołanie

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, urlop wypoczynkowy może ulec przesunięciu:

  • na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, np. koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny czy odwołania wyjazdu przez organizatora.
  • z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy, np. konieczność usunięcia awarii czy niespodziewane spiętrzenie prac.

Zmiana w planach urlopowych musi być uzasadniona.

Pracownik może zostać również odwołany z urlopu, jednak tylko, gdy jego obecność w miejscu pracy wymagana jest okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili rozpoczęcia urlopu. W takiej sytuacji pracodawca musi pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem go z urlopu.

Przepisy dotyczące przesunięcia i odwołania z urlopu nie zostały zmienione przez Tarczę 4.0.

Antykryzysowe zmiany dla pracowników, czyli projekt tarcza 4.0. Co to oznacza dla pracodawców i pracowników? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w poniższej rozmowie.

>>> Zobacz także:

Jak zmienić samochód w kamper? Z pomocą tego wynalazku zrobisz to w mgnieniu oka

Odpicuj przyczepę na wakacje. Jak przygotować ją przed sezonem letnim?

Namiot, kamper czy przyczepa? Jak zaplanować tegoroczne wakacje?

Autor: Iza Dorf

Pozostałe wiadomości