Porady

ZUS udostępnił wniosek o postojowe. Zobacz, jak go złożyć

Porady

thianchai sitthikongsak/Getty Images

Osoby, które pracują na umowę-zlecenie, mogą wystąpić o postojowe. Wniosek o świadczenie został uruchomiony na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Dokument można przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie. Sprawdź, jak to zrobić i kto może z niego skorzystać.

Wniosek o postojowe z ZUS - jak złożyć

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniony został wniosek o świadczenie postojowe dla osób, którym zleceniodawca odmówi jego złożenia. Dokument można przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie .

Wnioski elektroniczne pozwalają uniknąć błędów, są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku

– tłumaczy rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Wniosek ten jest oznaczony symbolem RSP-CZ.

W tarczy 4.0 zostały uchwalone zmiany, które wskazują, jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca (także osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mógł sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe, tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy. Wnioski mogą być składane przez zleceniodawców od 24 lipca br.

Postojowe na umowie - zlecenie

Aby starać się o postojowe, należy spełnić warunki wskazane w ustawie:

  • umowa zlecenie musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
  • umowa nie może dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie COVID–19.

Ważnym warunkiem jest także to, aby przychód z umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (to jest dla wniosków składanych w lipcu i w sierpniu od kwoty 15 994,41 zł).

W przypadku zleceniobiorców nie mogą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Czyli np. jeśli ktoś ma gdzieś jedną czwartą etatu i wykonywał umowę zlecenie, to w tej sytuacji nie można liczyć na postojowe

– wyjaśnia Paweł Żebrowski.

Przepisy nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. W tej sytuacji nie można składać wniosku o postojowe, uwzględniającego przychody w kwietniu czy w maju. Gdy wniosek będzie składany w lipcu, to powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy z wykonywania umowy, osiągnięty w czerwcu, a gdy będzie składany w sierpniu – to z lipca.

ZUS wypłacił 2,3 mln świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę 4,4 mld zł. Zakład zrealizował 100 proc. wniosków o pierwszą wypłatę i 94 proc. wniosków o kolejną wypłatę. Łączne wsparcie udzielone przez ZUS świadczeniobiorcom i przedsiębiorstwom w związku z epidemią wynosi 21 mld zł.

W samych województwie małopolskim ZUS wypłacił świadczenia postojowe dla ponad 67 tys. osób. Obejrzyj materiał:

Zobacz też:

Podwyżka płacy minimalnej. Jaką kwotę proponuje rząd?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. MEN podał termin i miejsce ich ogłoszenia

Jak będzie wyglądała nauka po wakacjach? Ministerstwo edukacji przygotowuje zasady

Widzimy się w Dzień Dobry Wakacje! Na program zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę od 9:00.

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości