Finanse i Praca

Emerytura 2020. Zobacz, o ile wzrosną świadczenia

Finanse i Praca

ZUS, IKE, OFE - zmiany w emeryturach

Podwyżki emerytur w 2020 roku. Senat przyjął nowelizację ustawy. Od 1 marca 2020 roku wzrosną świadczenia socjalne. Zobacz, kogo obejmą.

Podwyżki emerytur

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej przyjęła nowelizację ustawy w sprawie emerytur i rent. Nie zgłoszono żadnych poprawek. Od 1 marca 2020 roku emerytury i renty wzrosną o 3,24 procent. W przypadku emerytury częściowej będzie to wzrost o 35 złotych netto. Renciści z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy zwiększą dochody o 52,50 zł. Podwyżka sprawi, że najniższa kwota świadczenia wzrośnie do 1200 zł brutto.

Dla kogo podwyżki?

Nie tylko pobierający świadczenie emerytury częściowej i renciści z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy zostaną objęci podwyżką. Wzrosną także najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł. To wzrost o 100 zł. Natomiast renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). W związku z nowelizacją do 1700 zł podwyższony został próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla niesamodzielnych.

Dlaczego emerytury wzrastają?

Waloryzacja emerytur to dostosowanie świadczeń do rosnących kosztów utrzymania. Ceny produktów i utrzymania wzrastają, przez co emerytury i renty muszą się do nich dopasować. O wysokości tej podwyżki decyduje wskaźnik waloryzacji świadczeń. Jest to średnia cen towarów i usług konsumpcyjnych w minionym roku kalendarzowym, zwiększona o co najmniej 20 proc. względem realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

13 emerytura bez zmian

W 2020 roku wysokość tak zwanej „trzynastki” wyniesie 1200 zł brutto, czyli 1026,69 zł netto. Świadczenie otrzymają: emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego, renciści i emeryci rolnicy, a także osoby pobierające emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne, renty inwalidzkie i renty wojenne. O prawo do trzynastej emerytury nie trzeba ubiegać się w ZUS-ie, nabywa się je automatycznie.

Zobacz też:

Autor: Anna Korytowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fot. Getty Images/Thanasis Zovoilis

Pozostałe wiadomości