Psychologia

Jak zbudować poczucie własnej wartości i pokochać siebie?

Psychologia

kochać siebie

Poczucie własnej wartości, samoakceptacja i szacunek do własnej osoby to jedne z podstawowych elementów wpływających na komfort życia, odczuwanie szczęścia i pozytywne relacje z innymi ludźmi. Każda najmniejsza nawet zmiana w życiu powinna być realizowana w zgodzie z własnym sumieniem, gdyż w ten sposób osiągnie się samozadowolenie i wzmocni wiarę w swoją osobę. Jak pokochać samego siebie i nauczyć się spełniać własne potrzeby?

Niezadowolenie z własnej osoby, postępowania lub ciała w dużej mierze przekłada się na nastawienie do świata i kontakty międzyludzkie. Część osób łączy miłość do samego siebie z narcyzmem i zadufaniem. Tymczasem zdrowy egoizm pozwala nie tylko zachować równowagę psychiczną, ale również zwiększyć poczucie wartości. Szukając odpowiedzi na to jak pokochać własne życie , należy zastanowić się, jak wygląda relacja z samym sobą i w jaki sposób można ją poprawić?

Więcej:

Co to znaczy kochać siebie?

Miłość do samego siebie jest kluczem do zbudowania i utrzymania pozytywnej relacji z innymi. Objawia się realizacją swoich potrzeb, szczerością względem swojej osoby, akceptację wad i dbaniem o własne samopoczucie. Miłość własna nie może przyjmować postaci krytyki, wiecznego niezadowolenia z postępowania i ciągłych porównań z innymi ludźmi. Wiele uprzedzeń, które pojawiają się względem samych siebie, wynika w rzeczywistości z presji otoczenia. Wyzwolenie się z oczekiwań, które żywią rodzina i bliscy bardzo często pomaga odnaleźć sens życia i zmienić nastawienie. Jak pokochać samą i samego siebie?

  • Przestać wymagać więcej niż to konieczne – ambicja nie jest niczym złym, dopóki nie przeradza się w ślepe i uporczywe dążenie do realizacji celów, które w rzeczywistości nie dają szczęścia danej osobie. Należy zastanowić się, które cele faktycznie wynikają z własnych potrzeb, a które powstały w wyniku presji otoczenia. Nieustające wymagania i brak zadowolenia z osiągniętych dotychczas sukcesów prowadzą do obniżenia poziomu własnej wartości i napięcia psychicznego.
  • Akceptacja własnych niedociągnięć – uświadomienie sobie własnych słabości i wad oraz ich akceptacja nie wykluczają pracy nad nimi. Jak pokochać swoje ciało , jeśli jego stan nie jest zadowalający? Na początek należy zrezygnować ze ślepego podążania za ideałem i poddawania się presji społecznej dotyczącej sugerowanej sylwetki. Zaakceptowanie własnego ciała jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na pokochanie samego siebie. Należy uświadomić sobie, że niektórych rzeczy, np. wzrostu czy długości nóg, nie da się zmienić, warto jednak pracować nad innymi kwestiami, np. wagą, jeśli nie jest zadowalająca.
  • Realizacja swoich potrzeb – wiele osób na pierwszym miejscu stawia potrzeby innych, zapominając o własnych. Na dłuższą metę wiąże się to z frustracją i niezadowoleniem ze swojego postępowania. Jak poprawić poczucie własnej wartości ? Należy nauczyć się odmawiać w sytuacjach, które są niekomfortowe lub kiedy nie chce się zrobić danej rzeczy. Asertywność ma ogromny wpływ na zwiększenie szacunku dla własnej osoby. Nie należy odkładać swoich potrzeb na później, gdyż ich realizacja może nigdy nie nastąpić.

Dlaczego tak wiele osób ma problem z okazywaniem miłości własnej?

  • Doświadczenia z dzieciństwa – wychowanie w przekonaniu, że nawet zdrowy egoizm jest czymś złym może doprowadzić do niemożności zaspokajania swoich potrzeb w przyszłości i koncentracji wyłącznie na innych ludziach. Skutkiem będzie niezadowolenie z własnego życia i rozgoryczenie.
  • Wpływ otoczenia – brak dowartościowania ze strony najbliższych i przyjaciół może wpłynąć na niskie poczucie własnej wartości. Wysokie wymagania względem dziecka, brak pochwał i nadmierna dyscyplina grożą takim właśnie stanem ducha w późniejszym wieku.
  • Brak sukcesów – życiowe porażki mogą stać się traumą dla wielu osób, która będzie im towarzyszyć przez długi okres czasu.

Jak pokochać siebie? Skuteczne ćwiczenia

Długość procesu związanego z rozbudzaniem miłości własnej jest uzależniona od starań i zaangażowania danej osoby. Na jego skuteczność ma wpływ wiele rzeczy, począwszy od wyżej wymienionych wskazówek, po rezygnację z samokrytyki i wybaczenie innym, a zwłaszcza najbliższym. Warto stosować określone ćwiczenia, które pomogą utrzymać pożądany stan ducha, zrelaksować się i przemyśleć pewne sprawy. Jednym z nich jest medytacja , w trakcie której należy wygodnie położyć się na ziemi i w razie potrzeby włączyć spokojną muzykę. Ćwiczenie wymaga rozluźnienia wszystkich części ciała, a następnie skupienia się na każdej z nich po kolei, mówiąc w myślach o tym, że darzy się ją akceptacją i uczuciem. Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z gotowych nagrań medytacyjnych o charakterze afirmacji, które są dostępne w Internecie.

Zastanawiając się nad tym, jak poprawić poczucie własnej wartości, należy przestawić sposób myślenia , zamieniając negatywne myśli na pozytywne. Ilekroć pojawia się w głowie negatywny komunikat, trzeba zmienić jego charakter, dodając komplementy i przypominając o wyznaczonych celach.

Warto zmienić także brzmienie wypowiadanych słów . Zamiast „muszę”, „trzeba” lepiej użyć „chcę” lub „decyduję”. Ta niewielka zmiana pozwoli odzyskać poczucie równowagi i świadomość, że decyzje podejmowane są z własnej woli.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości