Porady

Monitoring wizyjny - przepisy i definicja

Porady

Aktualizacja:
Kamera monitoringu, monitoring wizyjny.

Kamery obserwują nas niemal na każdym kroku. Warto wiedzieć, jakie mamy w związku z tym prawa, a osoby monitorujące obowiązki wobec nas. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych to kwestie trudne do połączenia.

Zagrożenia, jakie niesie ze sobą coraz bardziej powszechny monitoring wizyjny, powodują konieczność opracowania regulacji prawnych dotyczących zasad korzystania z monitoringu wizyjnego w sposób zgodny z ochroną danych osobowych.

Monitoring wizyjny - definicja

Monitoring wizyjny polega na rejestracji zdarzeń przy pomocy kamer i urządzeń do przetwarzania obrazu. Stosowany z myślą o bezpieczeństwie ludzi i mienia w placówkach administracyjnych, sklepach, szkołach, galeriach handlowych, środkach transportu czy firmach. Coraz częściej monitorujemy też nasze mieszkania, domy czy posesje.

Monitoring wizyjny może być przewodowy lub bezprzewodowy. Współcześnie opcja bezprzewodowa wypiera analogową ze względu na większą wydajność i duże możliwości rozbudowy systemu monitorowania.

Najważniejszym elementem monitoringu wizyjnego są oczywiście kamery. Obecnie najlepsze modele kamer do monitorowania generują obraz w jakości Full HD lub HD, co pozwala na dokładniejsze zarejestrowanie wszelkich szczegółów. Bez problemu można znaleźć urządzenia wyposażone w promiennik IR, które umożliwiają rejestrację w ciemności. Innym ważnym sprzętem monitoringu wizyjnego jest rejestrator umożliwiający zapisywanie i archiwizowanie danych.

Należy pamiętać, że monitoring wizyjny niesie ze sobą wiele korzyści, ale również zagrożeń dla prywatności rejestrowanych osób. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - powiązania pomiędzy wymienionymi kwestiami powinien znać każdy, kto decyduje się na monitorowanie swojego obiektu czy terenu.

Przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny przyczynia się do przetwarzania danych osobowych, czyli wizerunku danej osoby, gdyż nagranie z kamery umożliwia identyfikację tej osoby. Utrwalony wizerunek osoby może być przechowywany, opracowywany i wykorzystywany do różnych celów - co jest wysoce niebezpieczne. Z tego względu stosowanie monitoringu wizyjnego powinno zostać uregulowane właściwymi przepisami prawnymi. Jednak ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. , która obecnie obowiązuje, nie reguluje ściśle kwestii monitoringu wizyjnego. Z tego względu powstają problemy - przykładowo na polu informowania osób, których wizerunek zarejestrowały kamery. Rozwiązaniem problemów mogła być planowana ustawa o monitoringu wizyjnym, jednak nie została uchwalona i wprowadzona w życie.

Monitoring wizyjny - ustawa a RODO

Ze względu na to, że ustawa o monitoringu wizyjnym nie została wprowadzona w życie, wszelkich wskazówek odnośnie do wykorzystania monitoringu wizyjnego w sposób zgodny z kwestiami ochrony danych osobowych należy obecnie szukać w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującym od 25 maja 2018 r. W rozporządzeniu mowa jest o dostępie do nagrań z monitoringu, które zawierają dane osobowe, czyli wizerunek oraz o obowiązku informacyjnym danej osoby przez administratora danych. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany, ma prawo uzyskać nagranie od administratora danych. Osoba ta jest też uprawniona do otrzymania informacji dotyczących celu przetwarzania danych, czyli jej wizerunku na nagraniu. Powinna otrzymać informacje, czy jej dane są lub zostaną udostępnione osobom postronnym, a także otrzymać dane tych osób. Osoba powinna zostać poinformowana o okresie przechowywania jej danych osobowych, o jej prawie do sprzeciwu przetwarzania jej danych, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany przez monitoring wizyjny, ma również możliwość wniesienia skargi.

Z kolei osoba wykorzystująca monitoring wizyjny, czyli administrator danych, chcąc postępować zgodnie z ustaleniami RODO, powinna zwrócić uwagę, by monitoring wizyjny nie obejmował miejsc sanitarnych, takich jak toalety, szatnie, stołówki. Obowiązkiem operatora monitoringu jest również oznaczenie pomieszczeń, budynków czy terenu objętych monitoringiem wizyjnym - w sposób wyraźny za pomocą odpowiednich znaków .

Należy pamiętać, że w związku z RODO monitoring wizyjny w Polsce nie stał się nielegalny, ale dobrze wiedzieć, że jeśli ktoś rozpowszechnia czyjś wizerunek bez uzyskania zgody tej osoby, działa niezgodnie z prawem. Jeśli monitoring wizyjny ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia czy ochrony tajemnic prawnie chronionych, jest jak najbardziej legalny i potrzebny.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości