Newsy

Od 1 lipca można już składać wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko

Newsy

Aktualizacja:
500 plus

Wnioski online o świadczenie na pierwsze dziecko można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019. Tradycyjne papierowe wnioski składane w urzędach będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia.

  Od 1 lipca 2019 roku świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Jak złożyć wniosek na każde dziecko w 2019 roku?

  • Sprawdź, co się zmieni w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r. i na jakich zasadach będą wypłacane pieniądze?
  • Kiedy należy złożyć wniosek, aby skorzystać z programu po zmianach? Nie przegap ważnych terminów.
  • Kiedy rodzice dostaną świadczenie?

  Zaproponowane przez rząd zmiany w programie 500 plus zostały w ekspresowym tempie przyjęte przez Sejm i Senat. Swój podpis pod nowelizacją ustawy złożył także prezydent Andrzej Duda. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2019 roku. Jak szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci.

  Rodzina 500+ – Jak skorzystać z programu po zmianach?

  Świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Prawo do świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" w postaci dodatku będą miały także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatek ten będzie przyznawany na wniosek dyrektora placówki po złożeniu do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

  Wprowadzono 3-miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (obecnie świadczenie na nowo narodzone dziecko przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku).

  Znowelizowana ustawa pozwala na przyznanie - z zachowaniem ciągłości - świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie, ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.

  Począwszy od 2021 r., okres świadczeniowy na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku (obecnie okres ten trwa od 1 października do 30 września następnego roku).

  Od kiedy i gdzie można złożyć wniosek na 500 plus w 2019 r?

  W 2019 r. wnioski o świadczenie na okres od 1 lipca 2019 r. będzie można składać od 1 sierpnia, zaś drogą elektroniczną od 1 lipca. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br.

  • Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.
  • E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

  Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku. Rezygnacja z kryterium dochodowego oznaczać będzie również, że znacznemu zmniejszeniu ulegnie zakres przekazywanych przez samorządy sprawozdań z realizacji ustawy.

  Wprowadzony zostanie w pełni zautomatyzowany sposób ustalania uprawnienia. Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

  Kiedy zostaną wypłacone pieniądze za 500+?

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

  Autor: Filip Yak

  Pozostałe wiadomości