Gorące tematy

Zasiłek chorobowy na kwarantannie. Jak otrzymać świadczenie?

Gorące tematy

Justin Paget/Getty Images

Osoby, które przebywają na przymusowej kwarantannie, mają prawo do zasiłku chorobowego. Podstawą do wypłacenia świadczenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. Zobacz, co zrobić, żeby je uzyskać.

Jak dostać zasiłek chorobowy na kwarantannie?

Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim L4. To oznacza, że za ten okres osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, przysługują świadczenia z tytułu choroby - wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy przysługuje po wyczerpaniu rocznego limitu wynagrodzenia chorobowego. Limit wynosi 33 dni, a w przypadku pracowników, którzy mają skończone 50 lat - 14 dni.

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń

- czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od września kwarantanna została skrócona z 14 do 10 dni.

Zasiłek chorobowy na kwarantannie

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, decyzję inspektora sanitarnego należy przekazać do wypłacającego świadczenie: pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS.

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.

Sąd zwolnił z aresztu kobietę, która trafiła tam za złamanie kwarantanny. Grozi jej 8 lat więzienia. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Co to oznacza dla rodziców?

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Ile wynosi świadczenie?

Płaca minimalna w górę. Znamy kwotę

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości