Newsy

Rzecznik Praw Dziecka chce zmian w kształceniu nauczycieli. "Sprawy, które trafiają do mojego biura, pokazują deficyty dorosłych"

Sydney Bourne/Getty Images

Newsy

Rzecznik Praw Dziecka chce zmian w kształceniu nauczycieli. "Sprawy, które trafiają do mojego biura, pokazują deficyty dorosłych"

Sydney Bourne/Getty Images

Sposób traktowania uczniów przez niektórych nauczycieli narusza postanowienia Konwencji o prawach dziecka - uważa Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Dlatego, jego zdaniem, należy zmienić system kształcenia przyszłych pedagogów. Z propozycją w tej sprawie RPO wystąpił do ministra nauki Wojciecha Murdzka. Czego mają dotyczyć zmiany?

Rzecznik Praw Dziecka - postępowania wyjaśniające wobec nauczycieli

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił do ministra nauki Wojciecha Murdzka z propozycją zmian w systemie kształcenia przyszłych pedagogów. Zdaniem RPD, sposób traktowania dzieci przez niektórych nauczycieli narusza postanowienia Konwencji o prawach dziecka.

Tylko w 2019 roku Rzecznik Praw Dziecka został poinformowany o 326 postępowaniach wyjaśniających prowadzonych wobec nauczycieli z powodu naruszenia praw i dobra dziecka, z czego 257 spraw zostało skierowanych przez rzeczników dyscyplinarnych do dalszego badania w komisjach dyscyplinarnych

– napisał Pawlak w wystąpieniu generalnym do ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Czego dotyczyły postępowania wyjaśniające wobec nauczycieli? Chodziło m.in. o: 

  • uderzenie ręką ucznia w głowę podczas zajęć w świetlicy szkolnej
  • prezentowanie dzieciom treści pornograficznych, również poza szkołą 
  • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej (uderzenie, szarpanie, wyzywanie)
  • spowodowanie urazu głowy – silnie krwawiącej rany w wyniku rzucenia przez nauczyciela w dziecko reklamówką z ciężkimi rzeczami w środku
  • szarpanie za włosy i uszy
  • zaklejanie dziecku ust taśmą.
Opisane przypadki nie powinny się zdarzyć. Jednak się zdarzyły i są dowodem na to, że sposób traktowania dzieci przez niektórych nauczycieli narusza postanowienia Konwencji o prawach dziecka

- stwierdził Rzecznik Praw Dziecka.

Jego zdaniem naprawianie problemu należy zacząć od podstaw, czyli od systemu kształcenia przyszłych pedagogów. Jak podkreślił, to nauczyciel jest w szkole dla dziecka.

Dlatego każde z działań, które podejmuje, ma służyć jego rozwojowi. A dziecko – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną – wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Niestety, sprawy, które trafiają do mojego biura, pokazują deficyty dorosłych, których opiece dzieci są powierzane

- zaznaczył Mikołaj Pawlak.

Nie ulega wątpliwości, że właściwe rozumienie powinności zawodowych przez nauczyciela może mieć miejsce wtedy, gdy on sam zna i uznaje uniwersalne wartości moralne, jest świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności

- podkreślił RPD. 

Rzecznik Praw Dziecka - propozycje zmian w kształceniu nauczycieli

W swoim wystąpieniu RPD przedstawił ministrowi nauki propozycje zmian. Na początek - uzupełnienie przepisów rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Chodzi o obowiązek uwzględnienia przez uczelnie odrębnych zajęć z zakresu edukacji włączającej w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.

Mikołaj Pawlak zaproponował także wprowadzenie w szerszym zakresie treści związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli

Rozpoczynający pracę pedagog powinien znać konsekwencje podejmowania działań, które naruszają prawa i dobro dziecka

- przekonywał rzecznik. 

Dlatego zwrócił się do ministra nauki o gruntowną analizę tego problemu oraz podjęcie działań, które zmierzają do wdrożenia właściwych standardów przygotowania studentów kierunków nauczycielskich do wykonywania zawodu. By odpowiedzieć na pismo rzecznika resort nauki ma 30 dni. 

Zobacz też:

Źródło: PAP |
Co sądzisz o tym artykule?
63
9
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
2
30.05.2020
Qrt
Dalej obniżanie prestiż zawodu i niskie pensje to się nie dziwcie, że do zawodu trafiają ludzie niendający się. Druga sprawa to bombelki rozwydrzone i roszczrniowe podobnie jak rodzice.
30.05.2020
Belfer
Lepiej kształcić nauczycieli? Ok. Tylko niech dotrze wreszcie do tych ludzi i innych, że do zawodu nauczyciela idą osoby, oczywiścienie nie wszystkie, z selekcji negatywnej. Tak więc kształcenie na niewiele się zda.