Motoryzacja

Diagnosta samochodowy – jak nim zostać?

Motoryzacja

Aktualizacja:
Fot. Witthaya Prasongsin / EyeEm / Getty Images

Diagnosta samochodowy na co dzień stoi przed nie lada wyzwaniem – na własną odpowiedzialność stwierdza, które pojazdy mogą być dopuszczone do ruchu drogowego. Sprawdzamy, na czym polega kurs na diagnostę samochodowego, jakie są uprawnienia diagnosty samochodowego i na jakie zarobki można liczyć w tym zawodzie.

  • Diagnosta samochodowy – na czym polega ten zawód?
  • Diagnosta samochodowy – kurs i szkolenia
  • Oferty pracy dla diagnosty samochodowego – wymagane umiejętności i średnie wynagrodzenie

Zobacz też: Czym się charakteryzują ekonomiczne auta?

Diagnostyka samochodowa często kojarzona z jest mechaniką, jednak nic bardziej mylnego – zawód diagnosty samochodowego polega przede wszystkim na weryfikowaniu stanu pojazdów i dopuszczaniu ich (lub nie) do ruchu drogowego. Aby móc poszczycić się posiadaniem uprawnień diagnosty samochodowego, należy ukończyć specjalny kurs. Kurs diagnostyki samochodowej jest kursem państwowym, organizowanym przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, a warunki uczestnictwa w kursie precyzuje prawo o ruchu drogowym.

Diagnosta samochodowy – na czym polega ten zawód?

Diagnosta samochodowy to osoba wyspecjalizowana w mechanice samochodowej i doskonale znająca prawo o ruchu drogowym. Znajomość diagnostyki samochodowej umożliwia pracę w stacjach kontroli pojazdów, ale także w warsztatach, salonach i serwisach samochodowych . Nie należy jednak mylić pracy diagnosty samochodowego z pracą mechanika. Diagnosta nie wykonuje napraw pojazdów, lecz bada je i orzeka o tym, czy nadają się do ruchu drogowego.

Na pracownikach zajmujących się diagnostyką samochodową ciąży więc olbrzymia odpowiedzialność – brak dokładności w wykonywaniu tego zawodu potencjalnie może skutkować utratą życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego. W związku z tym zawód diagnosty samochodowego cieszy się raczej dużym poważaniem. Sprzyja temu zresztą fakt, że aby pracować w tym zawodzie, należy ukończyć państwowy kurs diagnosty samochodowego .

Diagnosta samochodowy – kurs i szkolenia

Jak zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego? Najpierw warto skończyć samochodową szkołę zawodową lub technikum o profilu mechanicznym. Oczywiście im wyższy stopień edukacji, tym lepiej – studia wyższe związane z mechaniką pojazdów z pewnością plasują adeptów diagnostyki samochodowej znacznie wyżej od konkurentów. Aby móc pochwalić się uprawnieniami diagnosty samochodowego , oprócz wykształcenia należy mieć udokumentowaną praktykę w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie samochodowym. Obowiązek ten narzuca prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 84 tej ustawy im niższe jest wykształcenie, tym dłuższy musi być okres praktyki.

Diagnosta samochodowy – jak nim zostać na podstawie posiadanego wykształcenia?

· wykształcenie wyższe techniczne (o specjalności samochodowej) – 2 lata udokumentowanej praktyki;

· wykształcenie średnie (technikum o specjalności samochodowej) – 4 lata praktyki;

· wykształcenie wyższe techniczne (o innej specjalizacji niż samochodowa) – 4 lata praktyki;

· wykształcenie średnie o innej specjalności niż samochodowa – 8 lat praktyki.

Jeżeli kandydat spełnia powyższe wymogi, to formalnie może wziąć udział w kursie na diagnostę samochodowego . Oprócz państwowego kursu niektóre ośrodki proponują także dodatkowe, płatne szkolenia na diagnostę samochodowego . Po zdaniu egzaminu uprawnień faktycznych nie otrzymuje się od razu, lecz dopiero z chwilą podjęcia zatrudnienia (zwykle jest to wybrana stacja kontroli pojazdów). Aby otrzymać uprawnienia, należy oczywiście uiścić opłatę za kurs diagnosty samochodowego – cena łączna (szkolenie składa się z kilku modułów, w tym podstawowych i specjalistycznych) wynosi ok. 2250 zł . Jest to koszt jednorazowy. Warto zauważyć, że zdobycie uprawnień diagnosty samochodowego kosztuje z roku na rok nieco więcej.

Oferty pracy dla diagnosty samochodowego – wymagane umiejętności i średnie wynagrodzenie

Oferty pracy dla diagnosty samochodowego znajdziemy przede wszystkim na stronach internetowych stacji kontroli pojazdów oraz w dziale ogłoszeń w poszczególnych placówkach. Niemniej jednak po kursie diagnostyki samochodowej można pracować także u prywatnego pracodawcy, np. w warsztacie samochodowym. Jednorazowy kurs na diagnostę samochodowego, choć drogi, opłaci się w przyszłości, gdyż kandydaci z udokumentowanymi uprawnieniami mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż kandydaci bez uprawnień, nawet na stanowisku mechanika samochodowego.

Do przydatnych umiejętności w zawodzie diagnosty samochodowego zalicza się przede wszystkim precyzyjność, rzetelność i cierpliwość. Osoba zainteresowana tą profesją powinna być przygotowana na presję wynikającą z dużej odpowiedzialności. Diagności samochodowi mogą liczyć na zarobki sięgające nawet 6000 zł, choć oczywiście nie wszędzie. Duże różnice w wynagrodzeniach diagnostów samochodowych wynikają z różnic terenowych – w małych ośrodkach zarobki mogą nie przekraczać płacy minimalnej.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości