Finanse i Praca

Czym jest weksel?

Finanse i Praca

Weksel stanowi dość popularne pojęcie, które występuje między innymi w umowach kredytowych. Co kryje się za tym terminem? Odpowiedzi na to i na wiele innych pytań udzielił prawnik Jacek Kosiński.

Weksel – co to jest?

Definicja weksla mówi, że stanowi on rodzaj papieru wartościowego, który charakteryzuje określona forma oraz fakt, że złożenie na nim podpisu jest podstawą i przyczynę do zobowiązania. Oznacza to, że podpis jednej ze stron zobowiązuje ją do bezwarunkowego spłacenia określonej sumy wekslowej stronie przeciwnej. Dokument wskazuje konkretny termin zwrotu należności i nakłada na podpisanych bezwarunkową odpowiedzialność.

W dzisiejszych czasach mamy przede wszystkim do czynienia z wekslami własnymi – zauważył prawnik Jacek Kosiński.

Elementy weksla

Jakie elementy powinien zawierać ważny weksel?

  • nazwa „weksel” umieszczona w tekście dokumentu
  • bezwarunkowe wezwanie do zapłaty określonej sumy
  • kwota do zapłaty
  • nazwisko osoby, której zlecono zapłatę sumy wekslowej
  • termin i miejsce płatności
  • data i miejsce wystawienia weksla
  • nazwisko osoby, na której rzecz lub zlecenie ma zostać dokonana zapłata
  • czytelny podpis wystawcy weksla

Zobacz też:

Latanie dronem – jakie są podstawowe przepisy dotyczące latania dronem w Polsce?

Jaki zawód wybrać? Czy nazwisko pasujące do wykonywanego zawodu pomaga?

Zakaz zakrapianych imprez w NFZ. Jak wypada zachowywać się na spotkaniach integracyjnych?

Autor: Agata Polak

Pozostałe wiadomości