Newsy

Obowiązkowe maseczki w szkołach. Umożliwiają to nowe wytyczne MEN

Newsy

Sally Anscombe/Getty Images

Dyrektor szkoły może wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa. To jeden z zapisów, jaki znalazł się w wytycznych opracowanych przez ministerstwo edukacji w porozumieniu z resortem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym. W jakich przypadkach uczniowie będą musieli nosić maseczki?

Obowiązkowe maseczki w szkołach

Ministerstwo edukacji narodowej poinformowało o wprowadzeniu nowych zapisów do wytycznych sanitarnych obwiązujących w szkołach ze względu na pandemię koronawirusa. Zostały one opracowane wspólnie z resortem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym.

MEN na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii

- czytamy na stronie internetowej resortu edukacji.

W wytycznych dodano nowy zapis, "konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi".

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa

- informuje MEN.

Wytyczne sanitarne MEN, MZ i GIS

Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej. Chodzi o nauczanie indywidualne.

Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

- czytamy na stronie internetowej MEN.

Blisko tysiąc nauczycieli i pracowników szkół nie wróciło do pracy w Małopolsce. "Biorą urlopy, bo obawiają się koronawirusa". Obejrzyj wideo:

Zobacz też:

Nauka czytania u dziecka. Odpowiedzialność rodziców czy zadanie nauczycieli?

Jak zachęcić dziecko do nauki? "Tylko nauka, która jest zabawą ma sens"

Punkty Pomocy Okresowej w polskich szkołach. "Uczennice już nie będą musiały zostawać w domu z powodu fizjologii"

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości