Gorące tematy

Kampania społeczna ZDM w Warszawie. "Obudź się! Uwaga = życie"

Gorące tematy

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie startuje z kampanią społeczną, która ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo pieszych na drogach. Szczególnie zwraca uwagę na bezpieczeństwo seniorów, ponieważ to oni są grupą najbardziej narażoną na ryzyko wypadku drogowego. O tym jak poprawić bezpieczeństwo na drodze rozmawialiśmy z Łukaszem Puchalskim - dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i aktorem Kazimierzem Mazurem.

Uczulić kierowców, żeby bardziej uważali na osoby starsze

Łukasz Puchalski:

To jest też to drugie dno w tej kampanii. Chcieliśmy uczulić na to, że dla seniora to zielone światło trochę szybciej upływa, do tego przejścia jest dalej. Chcemy też zwrócić uwagę kierowcom, żeby w miejscach potencjalnie niebezpiecznych zwiększyli ostrożność. Nie można jeździć na pamięć tam gdzie piesi mogą się pojawić. Też kiedyś będziemy seniorami.

W spotach reklamowych kampanii ZDM zagrali m.in Krystyna Tkacz i Piotr Fronczewski.

Seniorzy stanowią ponad 75% ofiar śmiertelnych na drogach

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie to właśnie osoby, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia, są najbardziej narażone na wypadki na drodze.

Najczęstsza przyczyną wypadków - nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych

Ze statystyk opublikowanych przez ZDM wynik, że najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem pieszych na drogach jest nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Tego typu wypadki stanowią aż 60,3 procent zdarzeń drogowych.

Seniorzy przekraczają drogę w niedozwolonym miejscu

Według statystyk w przypadku wypadków spowodowanych przez seniorów, najczęściej przyczyniają się oni do nich przekraczając jezdnię w miejscu niedozwolonym

Kampania w mediach, na uniwersytetach trzeciego wieku i w kościołach

W kampanii wykorzystane zostaną narzędzia komunikacyjne, mające na celu dotarcie do kierowców i seniorów: nasza kampania to nie tylko działania medialne i spoty, to także długofalowe działania poprzez które będziemy chcieli dotrzeć do seniorów. To spotkania na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora. Chcemy dotrzeć do osób starszych za pośrednictwem miejsc, w których bywają najczęściej. Dużą rolę stanowi także Kościół; za pośrednictwem warszawskich parafii będziemy informowali seniorów o zagrożeniach na drodze.

Autor: Bernadetta Jeleń

Pozostałe wiadomości