Gorące tematy

Grażyna Wolszczak. Swoją walkę ze smogiem przeniosła do Brukseli

Gorące tematy

Grażyna Wolszczak po wygranym procesie o smog, poleciała do Brukseli, aby wziąć udział w konferencji na temat wodoru. Co tam dokładnie robiła? Z aktorką rozmawiał reporter Dzień Dobry TVN Mateusz Hładki.

Grażyna Wolszczak brała udział w posiedzeniu zespołu parlamentarnego Polska Wodorowa w Brukseli. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele rządu, parlamentu, komisji europejskiej i spółek skarbu państwa.

Byłam tam w roli polskiego obywatela, który apelował do polskich mocodawców, żeby coś zrobili w sprawie czystego powietrza i czystego środowiska.

- powiedziała.

Pozwy w sprawie smogu

W listopadzie 2018 roku Grażyna Wolszczak pozwała Skarb Państwa za niewystarczającą walkę ze smogiem. Aktorka domagała się 5 tys. złotych zadośćuczynienia na wskazany przez nią cel charytatywny. Pozew uzasadniła tym, że z powodu złej jakości powietrza musiała zrezygnować między innymi z aktywności fizycznej na dworze, otwierania okien, kiedy jest duszno, co ogranicza jej prawo do wolności. Podkreśliła również, że z powodu smogu niepokoi się o zdrowie własne i swoich najbliższych.

Reprezentujący Skarb Państwa pełnomocnicy twierdzili, że pozew jest bezzasadny, ponieważ aktorka jest zdrowa.

24 stycznia 2019 roku warszawski sąd przyznał rację Grażynie Wolszczak i nakazał Skarbowi Państwa zapłatę 5 tys. zł. Zgodnie z jej wolą pieniądze mają trafić do stowarzyszenia, które walczy z chorobami onkologicznymi.

Sąd orzekł, że Polska należy do państw, które na przestrzeni lat są najbardziej zanieczyszczone w Unii Europejskiej, a tymczasem z przepisów prawa dotyczących jakości powietrza jasno wynika, iż kraje UE są zobowiązane do dbania o jego stan.

Sąd podkreślił również, że co prawda Skarb Państwa podejmował działania mające na celu poprawę jakości powietrza, ale większość z nich była opóźniona albo nieskuteczna.

Uzasadniając wyrok, sąd stwierdził również:

W przepisach prawa krajowego nie zapewniono skutecznej realizacji celów dyrektywy UE. Sąd nie miał wątpliwości, że brak skutecznych działań narusza dobra osobiste powódki, w szczególności prawo do korzystania z walorów nieskażonego środowiska naturalnego oraz prawo do wolności poprzez ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu.

Wyrok nie jest prawomocny. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzózka już zapowiedziała, że w tej sprawie prawdopodobnie zostanie wniesiona apelacja.

Grażyna Wolszczak nie jest jedyną osobą, która w ten sposób postanowiła walczyć ze złym stanem powietrza. Indywidualne pozwy w związku z niewystarczającą walką ze smogiem przeciw Skarbowi Państwa złożyli również m.in.: Zofia Czerwińska, Jerzy Stuhr, Mariusz Szczygieł i Katarzyna Ankudowicz. Artyści domagają się na przykład zwrotu kosztów maseczek antysmogowych i oczyszczaczy powietrza.

Jak powiedziała w Dzień Dobry TVN Grażyna Wolszczak, każda osoba, która chce, aby w Polsce jakość powietrza się poprawiła, może dołączyć się do pozwu zbiorowego:

Tylko realna nasza siła spowoduje, że Państwo będzie musiało zrobić coś realnego, a nie udawanego

Jakość powietrza w Polsce

Polska wciąż jest jednym z państw Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Główną tego przyczyną jest emisja pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu z domowych pieców i kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Wśród ok. 3 tys. miast z całego świata, według danych WHO za lata 2012-2015, w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych państw europejskich pod względem PM10 znajdowało się aż 45 polskich miast.

Według Najwyższej Izby Kontroli, działania odpowiednich ministerstw oraz samorządów, z wyjątkiem nielicznych przypadków, były do tej pory daleko niewystarczające. NIK alarmuje, że osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw Polski od 24 do prawie 100 lat.

Zobacz także:

Z pobudek patriotycznych pozwali Polskę za smog

Coraz więcej osób pozywa Skarb Państwa za smog

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości