Psychologia

Co zrobić, by sąsiad w bloku przestał przeszkadzać?

Psychologia

sąsiedzi

Kiedy w otoczeniu pojawia się uciążliwy sąsiad, nie można pozostawiać tego bez reakcji. Przeciwnie – należy odpowiednio działać. Jeśli upomnienie czy prośba nie przynoszą skutku, trzeba skierować sprawę do spółdzielni, a nawet zawiadomić straż miejską lub policję.

Sąsiedztwo nie zawsze jest łatwe, ponieważ zdarzają się sąsiedzi, którzy są uciążliwi dla otoczenia. Tacy sąsiedzi imprezują, nie szanują ciszy nocnej, a nawet bywają niebezpieczni.

Co zrobić z uciążliwym sąsiadem w bloku?

Sąsiedztwo w bloku może być bardzo udane. Sąsiad, z którym żyjemy w zgodzie i codziennie wymieniamy uprzejmości, może okazać się bardzo pomocnym człowiekiem. W czasie naszej nieobecności może doglądać mieszkania czy pomóc załatwić jakąś ważną sprawę. Istnieją jednak przypadki, gdy uciążliwy sąsiad uprzykrza życie pozostałym mieszkańcom.

Uciążliwi sąsiedzi to zmora ludzi, którym przyszło mieszkać z nimi w jednym bloku. Uciążliwy sąsiad w bloku to osoba, która zachowuje się ordynarnie i nie szanuje innych. Może się to wyrażać poprzez ciągłe przeprowadzanie remontów, głośne słuchanie muzyki, przekleństwa, prowadzenie głośnych rozmów przez telefon, palenie papierosów na balkonie czy zaśmiecanie klatki schodowej.

Zobacz także: Sąsiedzi stalkerzy

Uciążliwy sąsiad – porady prawne

Jeżeli uciążliwi sąsiedzi w bloku nie będą chcieli zaprzestać swoich działań ani respektować próśb i uwag innych lokatorów, można przystąpić do ostrzejszych interwencji, które zmuszą danego delikwenta do odpowiedniego zachowania.

Warto w tym zakresie skorzystać z rozwiązań, jakich dostarcza prawo w odniesieniu do uciążliwego sąsiada. Prawo bowiem pozwala na reagowanie na takie sytuacje. W takim razie jak i gdzie zgłosić uciążliwego sąsiada ? Należy w każdym wypadku wezwać patrol straży miejskiej lub policji, która przyjmie zgłoszenie i podjedzie na interwencję. W prawie nie ma mowy o ciszy nocnej, jednak art. 51 Kodeksu wykroczeń mówi o zakłócaniu spokoju przez krzyk lub inny hałas, które to działanie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W każdym przypadku należy reagować właśnie w taki sposób. Interwencja odpowiednich służb może utemperować uciążliwego lokatora we wspólnocie mieszkaniowej .

Jeśli mieszkańcy są zrzeszeni w spółdzielni, można wysłać nieoficjalne pismo do spółdzielni na uciążliwego sąsiada . Jak napisać donos na uciążliwego sąsiada? Wystarczy przytoczyć fakty, dokładnie opisać, na czym polega uciążliwość, można także załączyć dowody w postaci notatek policyjnych czy nagrań. Spółdzielnia ma obowiązek zająć się taką sprawą. Jednak nie może ona podejmować sama żadnych decyzji. Można przyjąć uchwałę o eksmisji, gdy sąsiad jest uciążliwy. Na podstawie art. 16 Ustawy o własności lokali w przypadku, gdy właściciel lokalu uporczywie wykracza przeciwko porządkowi domowemu lub korzysta z nieruchomości w sposób uciążliwy, można przeprowadzić licytację lokalu i dokonać eksmisji krnąbrnego lokatora.

W odniesieniu do uciążliwego sąsiada mają również zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Mianowicie uciążliwy sąsiad zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, a dokładnie przepisami o egzekucji z nieruchomości, może zostać wydalony z mieszkania.

Zobacz także: Kiedy sąsiad uporczywie nęka

Uciążliwy lokator a hałas – czy możliwa jest eksmisja?

W przypadku, gdy uciążliwy hałas sąsiada pochodzi z mieszkania, które nie jest jego własnością, to istnieją pewne ograniczenia co do eksmisji. Od 1 listopada do 31 marca nie wykonuje się opróżnień lokalu, jeśli osoba eksmitowana nie ma wskazanego lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Jest to najczęściej przypadek studentów, którzy wynajmują mieszkania w miastach akademickich, oraz uciążliwych lokatorów w mieszkaniach komunalnych. Eksmisja uciążliwego sąsiada następuje na podstawie pozwu z art. 12 ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów. Może jednak odbyć się poza okresem wskazanym powyżej.

Uciążliwy sąsiad pijak – co wtedy?

W przypadku, kiedy uciążliwy sąsiad z góry lub z dołu wszczyna awantury po libacjach alkoholowych, narusza on art. 41 par. 2 Kodeksu wykroczeń. Jeżeli do hałasów dochodzą także bójki, wandalizm lub naruszenie dóbr osobistych pozostałych lokatorów, można podjąć kroki na drodze prawnej, tj. właściwe jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub nawet skierowanie pozwu do sądu w tej sprawie.

Co zrobić z uciążliwym sąsiadem, który dewastuje budynek?

Ostatnim przypadkiem uciążliwego sąsiada jest ten, który dokonuje dewastacji budynku poprzez jego malowanie, brudzenie, wykonywanie na jego murach często obraźliwych napisów. Należy w tej sytuacji udowodnić poniesioną szkodę. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Można takiemu sąsiadowi wytoczyć w sądzie cywilnym powództwo o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody. Warto zachować dowody: zdjęcia, rachunki za naprawę, a także zeznania świadków takiego zdarzenia.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości