Motoryzacja

Co to jest kolizja drogowa i jak należy wtedy postępować?

Motoryzacja

Aktualizacja:
Fot. Tom Merton / Getty Images

Kolizja drogowa to zdarzenie na drodze, w którym uczestniczą co najmniej dwa pojazdy i nie ma w nim ofiar śmiertelnych.

  • Kolizja drogowa – najczęstsze przyczyny
  • Jak zgłosić kolizję drogową organom ścigania?
  • Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za kolizję drogową?

Więcej: Rejestrujemy samochód – potrzebne dokumenty i formalności

Do kolizji drogowych na polskich drogach dochodzi codziennie. Nieuwaga kierowców, złe warunki pogodowe i inne przyczyny doprowadzają do stłuczek, które wyzwalają w kierowcach złość i niepotrzebne emocje oraz doprowadzają do zatorów drogowych.

Kolizja drogowa – najczęstsze przyczyny

Kolizja drogowa to zdarzenie na drodze, w którym nie ma ofiar. W prawie polskim nie ma użytego wprost pojęcia “kolizja drogowa”. W art. 86 kodeksu wykroczeń znajduje się zapis: “Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Spowodowanie kolizji to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeśli żadna z osób uczestniczących w kolizji nie dozna obrażeń, to sprawca zdarzenia będzie odpowiadać za wykroczenie.

Najczęstszą przyczyną kolizji drogowych jest niezachowanie należytej ostrożności. Inne przyczyny to między innymi:

· niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu (kolizja na skutek uderzenia samochodu od tyłu),

· nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, na skutek czego dochodzi do zderzenia z samochodem, który jechał prawidłowo, korzystając z przysługującego mu pierwszeństwa przejazdu,

· niedostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze (np. nadmierne zbliżenie się do pasa sąsiedniego i otarcie jadącego nim pojazdu),

· nieprawidłowe cofanie (np. uderzenie w pojazd oczekujący na wjazd na parking na skutek chaotycznego cofania),

· niebezpieczne zachowanie pieszego (np. gwałtowne hamowanie pojazdu, przed który na jezdnię nagle wbiegł pieszy, co spowodowało uderzenie tego pojazdu przez auto znajdujące się za nim),

· nieumiejętne wyprzedzanie (np. podjęcie próby wyprzedzania, gdy z naprzeciwka nadjeżdża inny pojazd, co w konsekwencji prowadzi do stłuczki).

Jak zgłosić kolizję drogową organom ścigania?

W przypadku kolizji drogowych istnieje pewna metoda postępowania, która sprawia, że organy ścigania mają ułatwione zadanie w wymierzeniu sprawiedliwości. Kolizja drogowa jest stresującym wydarzeniem, ale od zachowania zimnej krwi w tej sytuacji zależy późniejszy los sprawcy i ofiary zdarzenia drogowego. Wezwanie policji z wydziału ruchu drogowego może być pomocne, jeśli uczestnicy zdarzenia nie są pewni co do jego przebiegu i nie ma zgody co do tego, kto jest odpowiedzialny za kolizję. Wystarczy wówczas zadzwonić na 997 lub 112 celem zgłoszenia kolizji drogowej. Przy takim zgłoszeniu należy podać:

· kto dzwoni i zgłasza kolizję drogową,

· gdzie i kiedy dokładnie miała miejsce kolizja drogowa, czy strony znajdują się na miejscu zdarzenia.

W praktyce często dochodzi jednak do takich sytuacji, że strony samodzielnie zawierają między sobą porozumienie przy kolizji drogowej. Na czym ono polega? Jeżeli kierowca, który spowodował kolizję, przyznaje się do tego i nie kwestionuje swojej winy, spisuje się oświadczenie w tym zakresie. Na mocy tego oświadczenia koszty naprawy pojazdu drugiej strony są pobrane z polisy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji. Znane są też przypadki jeszcze innego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Mianowicie, gdy sprawca kolizji drogowej nie chce, aby jego polisa ubezpieczeniowa była obciążona kosztami naprawy auta kierowcy, w które uderzył, proponuje rozwiązanie polubowne, czyli przekazanie ustalonej kwoty pieniędzy na pokrycie kosztów naprawy. Wówczas dochodzi w pewien sposób do zatuszowania faktu, że kolizja w ogóle miała miejsce. Trudno powiedzieć, jak często kierowcy decydują się na takie rozwiązanie sprawy. Na pewno jednak rozwiązanie takie bywa praktykowane.

Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za kolizję drogową?

W przypadku kolizji drogowej kierowca, który ją spowodował, ponosi odpowiedzialność na dwóch płaszczyznach:

· odpowiedzialność za zniszczenia na pojeździe, z którym np. się zderzył,

· odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone ludziom, którzy ucierpieli w kolizji (odpowiedzialność za uszczerbki na zdrowiu albo odpowiedzialność za śmierć człowieka).

Koszty naprawy pojazdu, który został uszkodzony wskutek kolizji , są pokrywane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Niestety, w konsekwencji tego faktu ubezpieczony, który doprowadził do wypadku, ma przy nabywaniu kolejnej polisy OC ograniczone możliwości korzystania z ulg. Jeśli na skutek kolizji drogowej doszło do uszczerbku na zdrowiu człowieka, wówczas sprawca kolizji drogowej odpowiada za tzw. szkody osobowe. Sprawca kolizji drogowej może być pozwany, a sąd może nakazać mu wypłatę odszkodowania osobie, która ucierpiała w kolizji drogowej.

Pozostałe wiadomości