Newsy

Opiekun dziecięcy skazany na 17 lat za czyny pedofilskie

Newsy

Więzienie pedofil

Krzysztof K. to nauczyciel przedszkolny i opiekun dziecięcy, który popełnił kilkanaście czynów polegających na obcowaniu płciowym z małoletnimi w wieku poniżej 15 lat lub dopuszczeniu się wobec nich innej czynności seksualnej oraz utrwalaniu treści pornograficznych. Sąd skazał go na karę 17 lat więzienia, a także orzekł wobec niego inne środki zabezpieczające.

Oskarżenia prokuratury

W listopadzie 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi K. dotyczący 17 czynów o charakterze pedofilskim.

Prokurator zarzucił Krzysztofowi K. popełnienie kilkunastu czynów polegających na obcowaniu płciowym z małoletnimi w wieku poniżej 15 lat lub dopuszczeniu się wobec nich innej czynności seksualnej oraz utrwalaniu treści pornograficznych w okresie od kwietnia 2014 roku do października 2017 roku

- poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr.

Dodała, że Krzysztof K. pełnił funkcję opiekuna dziecięcego, a także nauczyciela przedszkolnego.

Krzysztofowi K. zarzucono również posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem Internetu

- podała Chyr.

Krzysztof K. skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza skazał Krzysztofa K. na karę łączną 17 lat pozbawienia wolności.

Orzeczona kara będzie wykonywana w zakładzie karnym typu zamkniętego w systemie terapeutycznym dla skazanych za przestępstwa w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych

- przekazała Chyr.

Ponadto sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci pobytu po odbyciu kary pozbawienia wolności w zakładzie psychiatrycznym dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i orzekł wobec Krzysztofa K. dożywotni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela i zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub związanych z opieką nad nimi.

Sąd zakazał też skazanemu zbliżania się do wymienionych w wyroku z imienia i nazwiska małoletnich pokrzywdzonych na odległość poniżej 200 metrów, zakazał kontaktowania się z nimi na okres 15 lat, zakazał przebywania w miejscach, gdzie jest prowadzona jakakolwiek działalność związana z wychowaniem, edukacją bądź opieką nad małoletnimi oraz nakazał zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

>>> Zobacz także:

Jako dziecko był molestowany przez księdza. Czy Dariusz Kołodziej żałuje, że publicznie powiedział o swojej tragedii?

Czy pedofilię można wyleczyć?

Nowe metody pedofilów na zaczepianie dzieci

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Iza Dorf

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości