Finanse i Praca

Wypowiedzenie – za porozumieniem, przy umowie o pracę i umowie zlecenia

Mężczyzna wychodzi z biura po zwolnieniu z pracy

Fot. GettyImages / portishead1

Finanse i Praca

Wypowiedzenie – za porozumieniem, przy umowie o pracę i umowie zlecenia

Mężczyzna wychodzi z biura po zwolnieniu z pracy

Fot. GettyImages / portishead1

Wypowiedzenie z pracy to pierwszy dokument, który musisz złożyć w ramach odejścia z aktualnego miejsca pracy. I choć decyzja o zmianie pracodawcy bardzo często wiąże się z dużymi emocjami, to do kwestii wypowiedzenia z pracy należy podejść z rozsądkiem i chłodną głową. Czytaj dalej i poznaj niezbędne informacje na temat wypowiedzenia z pracy.

Wypowiedzenie z pracy umożliwia rozwiązanie umowy o pracę po zakończeniu właściwego okresu, który jest określonych w prawie pracy. Warto pamiętać, że wypowiedzenie może zostać złożone za porozumieniem strony, przez pracodawcę oraz pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa pracę to jedna z najczęściej wybieranych umów cywilnoprawnych przez pracowników w Polsce. Warto pamiętać, że w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, żadna ze stron nie musi wyrażać zgody na przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę . Zgodnie z prawem, strona składająca oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem (dotyczy to pracodawcy oraz pracownika) nie może oczekiwać uzyskania takiej zgody. Jeśli jednak dojdzie do porozumienia, warto pamiętać o długości okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę został określony w przepisach Kodeksu pracy. Czas wypowiedzenia jest uzależniony od rodzaju umowy o pracę, która została zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Jeśli wypowiedzenie pracy dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny, to zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy, wypowiedzenie wynosi 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, lub 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie.

W większości przypadków okres próbny wynosi 3 miesiące. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy, nie przekracza 2 tygodni. Niezależnie od umowy (czy jest zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony), okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu, w którym jest się zatrudnionym u aktualnego pracodawcy. Warto pamiętać, że zapis dotyczący zatrudnienia „u danego pracodawcy” oznacza nie tylko aktualne zatrudnienie na danym stanowisku, ale także cały okres zatrudnienia, bez względu na np. przerwy w zatrudnieniu.

Wypowiedzenie umowy o pracę – co warto wiedzieć

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem czy wypowiedzenie umowy przez pracownika musi zostać poparte właściwym obliczeniem okresu wypowiedzenia. I choć na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się być prosta, to w wielu przypadkach sami pracownicy zapominają o podstawowych zasadach, które powinny być stosowane w trakcie jego obliczania.

Okres wypowiedzenia , który wynosi tydzień lub jego wielokrotność, rozpoczyna się w każdej sytuacji od soboty oraz kończy się w sobotę. Ta zasada dotyczy zarówno soboty, która jest dniem pracującym dla pracownika, jak i soboty jako dnia wolnego od pracy. Dotyczy to sytuacji, w której składane jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony oraz umowy na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, wskazanie przyczyny, która spowodowała ustanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, obowiązuje tylko pracodawcę. Ta sytuacja obowiązuje jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony . Warto zwrócić uwagę, że w takim przypadku przyczyna ustania stosunku pracy musi zostać podana rzeczywiście oraz konkretnie. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie musi zawierać konkretnej przyczyny, która spowodowała podjęcie danej decyzji. Nie oznacza to jednak, że pracownik rozstający się z daną firmą nie może uzasadniać swojej decyzji.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika i wypowiedzenie za porozumieniem stron – przydatne informacje

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone w dowolnym czasie. Pracownik może je przekazać nawet w czasie jego nieobecności w pracy (zarówno na zwolnieniu lekarskim, jak urlopie wakacyjnym). Najczęściej jednak pracownicy składają oficjalne dokumenty w czasie zwykłego dnia pracy.

Inaczej jest w sytuacji, gdy składane jest wypowiedzenie za porozumieniem stron lub wypowiedzenie składane przez pracodawcę . Wypowiedzenie umowy o pracę nie może zostać wręczone w czasie urlopu pracownika, a także w pozostałych sytuacjach, w których pracownik nie znajduje się w swoim miejscu pracy, o czym wie jego przełożony.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać złożone na piśmie w każdym przypadku. I choć przepisy nie wskazują, co konkretnie powinno zostać zawarte w dokumencie wypowiedzenia z pracy, to warto wskazać w nim niezbędne informacje, takie jak umowa o pracę, czas i miejsce jej podpisania. Termin złożenia wypowiedzenia umowy o pracę jest liczony od dnia, w której wypowiedzenie zostało złożone innej osobie, która mogła się z nim zapoznać.

Zobacz także: Zmiany w kodeksie pracy


Co sądzisz o tym artykule?
85
9
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0