Porady

Wiza Schengen – na czym polega i do czego uprawnia?

Wiza Schengen. Model samolotu

Fot. Aslan Alphan/Getty Images

Porady

Wiza Schengen – na czym polega i do czego uprawnia?

Wiza Schengen. Model samolotu

Fot. Aslan Alphan/Getty Images

Wiza Schengen jest wydawana osobom spoza krajów należących do strefy Schengen. Uprawnia do krótko- lub długoterminowego pobytu, w zależności od rodzaju dokumentu. Jak się starać o wizę Schengen do Polski?

Wiza Schengen uprawnia do legalnego pobytu w krajach należących do strefy Schengen. Kodeks wizowy Schengen (Wspólnotowy Kodeks Wizowy) to ujednolicone zasady dotyczące wjazdu i pobytu na terytorium krajów należących do strefy Schengen. Obecnie do strefy Schengen należą 22 państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein. Osoby spoza strefy Schengen powinny składać podanie o wizę do odpowiedniej placówki dyplomatycznej kraju, który ma być ich głównym celem pobytu.

Wiza krajowa a wiza Schengen

Nie wszyscy wiedzą, że istnieją różne rodzaje wiz Schengen . Wiele osób zastanawia się, czym różnią się wiza Schengen i wiza krajowa. Najprościej mówiąc, wiza Schengen typu C uprawnia jej posiadacza zarówno do pobytu w kraju docelowym, jak i do poruszania się po innych państwach należących do strefy Schengen. Wniosek o przyznanie wizy Schengen powinien zostać złożony w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju, który jest celem pobytu obcokrajowca. Wiza Schengen typu C uprawnia do przebywania w kraju docelowym maksymalnie przez 90 dni w okresie 180 dni. Czas jest liczony od daty pierwszego wjazdu.

Wiza krajowa typu D to z kolei wiza długoterminowa. Jest wydawana osobom, które chcą przebywać na terenie Polski dłużej niż 90 dni. Może być wydana maksymalnie na rok. Wiza krajowa umożliwia przebywanie na terenie Polski oraz przemieszczanie się po krajach należących do strefy Schengen. Oznacza to, że jej posiadacz nie musi się już starać o dodatkowe dokumenty, jeśli chce podróżować po innych państwach strefy Schengen. Pobyty w innych krajach niż docelowy nie powinny przekraczać 90 dni w okresie 180 dni. Jeśli więc obcokrajowiec chce zostać w Polsce dłużej niż 90 dni, będzie mu potrzebna długoterminowa wiza Schengen do Polski .

Kalkulator wizy Schengen

Jak poprawnie obliczyć liczbę dni, podczas których możemy przebywać w krajach należących do Schengen? Najważniejsze, by zrozumieć, że pobyt nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego półrocznego okresu . Data wjazdu na teren kraju ze strefy Schengen to pierwszy dzień pobytu, a data wyjazdu to ostatni dzień pobytu. Należy więc zsumować wszystkie dni pobytu, zaczynając od daty pierwszego wjazdu . Kalkulator pozwalający obliczyć, ile dni możemy jeszcze przebywać na terenie strefy Schengen, można znaleźć na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.

Wiza Schengen – cel wydania

Każdemu z celów wydania wizy Schengen został przypisany numer. Wszystkie te cele są określone w ustawie o cudzoziemcach – jest ich razem 24. Wiza Schengen o oznaczeniu 01 wydawana jest w celach turystycznych. Wiza Schengen cel wydania 04 – oznacza, że wiza została wydana w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wiza z numerem 13 wydawana jest osobom zamierzającym prowadzić badania naukowe. Z kolei wiza Schengen cel wydania 23 oznacza, że dokument został wydany w innym celu niż te wymienione w ustawie.

Przedłużenie wizy Schengen

Jeśli obcokrajowiec chce pozostać w Polsce po upływie terminu wizy, powinien starać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Jeśli zaś ktoś chce przedłużyć wizę Schengen, będzie musiał udowodnić, że istnieją ważne powody osobiste, które uzasadniają konieczność jej przedłużenia.

Wiza Schengen a praca

Wiza pozwalająca na podjęcie pracy może być wydana jako wiza Schengen albo wiza krajowa. Wiza o numerze 05 oznacza, że jej posiadacz może legalnie pracować maksymalnie przez pół roku w okresie nieprzekraczającym jednego roku.Właśnie taka wiza Schengen dla Ukraińców cieszy się największą popularnością. Od 2017 roku Ukraina dołączyła do grona krajów spoza strefy Schengen, których obywatele nie muszą starać się o wizę, jeśli ich pobyt nie będzie przekraczać 90 dni. Jeśli jednak osoby z Ukrainy chcą podjąć legalną pracę na terenie Polski, powinny starać się o wizę Schengen lub krajową, której celem wydania będzie podjęcie pracy.

Podsumujmy: wizy Schengen są wydawane obywatelom krajów nienależących do strefy Schengen, którzy chcą przebywać na terytorium jednego lub więcej państw wchodzących w skład Schengen. Są dwa rodzaje wiz. Wiza typu C to wiza krótkoterminowa, a jej posiadacz może przebywać w strefie Schengen maksymalnie 90 dni. Z kolei wiza krajowa typu D uprawnia do długoterminowego pobytu w kraju docelowym i do poruszania się po innych krajach należących do strefy Schengen. Ubiegając się o wizę, obcokrajowiec musi zadbać o to, by wybrać odpowiedni dla niego rodzaj dokumentu.

Zobacz film: Przyszłość strefy Schengen. Źródło: Dzień Dobry TVN 

Co sądzisz o tym artykule?
72
8
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0