Psychologia

Jak relacje z ojcem wpływają na życie córki? Psycholog: "Jego rola jest nie do przecenienia"

Psychologia

Aktualizacja:

Ojciec w życiu dziewczynki już od najmłodszych lat pomaga budować poczucie własnej wartości i samooceny córki. Jego rola wraz z wiekiem dziecka nabiera coraz większego znaczenia i na każdym etapie rozwoju przyjmuje inny wymiar. Jak relacje z ojcem wpływają na życie dorosłej kobiety? O tym opowiedziała nam psycholog Marzena Mawricz.

Jaka jest rola ojca w życiu córki?

Rola ojca jest nie do przecenienia. Tata w życiu córki jest jak kompas, wskazujący kierunek bezpieczeństwa, jak kompres łagodzący smutki, jak barometr regulujący emocje i zmieniający znaczenie doświadczeń. Jego męski punt widzenia znacząco reguluje sposób patrzenia na świat, łagodzi i nadaje potrzebny dystans emocjonalny. Większa (od matki) skłonność do ryzyka, pozwala córce na naukę lepszego radzenia sobie z trudnościami.

To jest bardzo ważna relacja, ponieważ jest relacją komplementarną i uzupełniającą do relacji z matką. Oczywiście pierwszą osobą, z którą córka buduje relacje, jest mama, ale już około 2 roku życia ważny jest tata. Wprowadza dziecko w świat relacji społecznych. Jest pierwszą osobą, z którą dziewczynka zbuduje wszystkie pozostałe relacje

– powiedziała.

Okazuje się, że na absolutnie każdym etapie rola taty jest bardzo ważna, choć powinna być dopasowana do potrzeb rosnącej i zmieniającej się osobowości dziewczynki. Natomiast, z uwagi na fakt, iż na wczesnym etapie rozwoju dziewczynek rozwija się wrażliwość kobieca, uważa się, iż to szczególnie wtedy ojciec jest wzorcem dla późniejszego obrazu wewnętrznego nastolatki.

Budujemy swój obraz na tym pierwszym mężczyźnie, jakim jest tata. Jego rola jest nie do przecenienia. Tata uzupełnia wszystkie nasze potrzeby w zakresie inteligencji emocjonalnej, wrażliwości, moralności, naszego intelektu, oraz wpływa na budowanie relacji z mężczyznami później

– powiedziała.

Ojciec buduje u córki integrację świata wewnętrznego ze światem zewnętrznym. Jego postawa ma wielką moc w życiu kobiet, a jego brak może przyczyniać się do powstawania stanów depresyjnych, nerwicowych oraz nasila tendencje do różnych zaburzeń. Brak obecności ojca we wczesnym dzieciństwie powoduje u dziewczynek niepewność, wycofanie, zagubienie oraz chęć poszukiwania akceptacji u starszych mężczyzn.

Brak uwagi ze strony ojca?

Wielkim piętnem na psychice córek odbija się nagłe i niezrozumiałe dla nich wycofanie się ojca w ich okresie dojrzewania. Dzieje się tak ze względu na powstającą w ojcach niepewność w zakresie zachowań wobec córki, która zamienia się w młodą kobietę. Boją się rodzącej w córce seksualności i tego, aby nie zostali posądzeni o niewłaściwe intencje, stąd unikają bliskości, czułości w kontaktach i odsuwają się od swoich córek. Dla młodych kobiet to bardzo bolesna strata, która prowadzi do niepewności i zagubienia w kontaktach społecznych, zaburzenia własnego obrazu, obniżenia pewności siebie, lęków w zbliżeniach z innymi mężczyznami lub też nadmiarowego szukania relacji kompensującej utratę ojca.

Mężczyźni obawiają się, że będą postrzegani o złe intencje i wycofują się. Dziewczynki czują się wtedy niekochane, niechciane i nieakceptowane. To ma bardzo duży wpływ na ich poczucie atrakcyjności

- dodała psycholog.

Model relacji ojciec-córka

Często w wielu rodzinach pojawia się charakterystyczny model córeczki tatusia, dla której ojciec jest w stanie zrobić wszystko. We wczesnych etapach dzieciństwa nie ma w tym nic złego. Jak przyznała psycholog, dzięki temu dziewczyna czuje bliskość, czułości i dotyk. Niestety z wiekiem takie relacje nie są dobre dla żadnej ze stron.

Kiedy powiemy w okresie nastoletnim, że córka jest córeczką tatusia, to mówimy o tym, że tata zamienia rolę swojej żony na córkę. Często są to niespełnione potrzeby taty z własną żoną. Wtedy szuka akceptacji i atrakcyjności u córki. Dla córki to jest duży kłopot, bo żyje w konflikcie lojalnościowym z matką

– powiedziała psycholog.

Takie zachwiane relacje kończą się poczuciem winy, niepewnością, nieufnością wobec własnych decyzji. Jaki zatem powinien być idealny ojciec?

Idealny ojciec to taki tata, który dopasowuje swoją emocjonalność do potrzeb dziewczynki na każdym jej etapie

– powiedziała.

Co to oznacza? Psycholog przyznała, że na początku życia dziewczynka potrzebuje czułości, ciepła, przytulania, wspólnej zabawy, spacerów, opowieści i czytania bajek. Później, kiedy córka rośnie, to przede wszystkim potrzebuje wprowadzania ją w świat zasad i norm. Wtedy mądra rola ojca polega na opowiadaniu o świecie, ale także na wyrozumiałości i akceptacji dziecka.

Zobacz też:

Autor: Nastazja Bloch

Pozostałe wiadomości