PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) - rezygnacja. Czy warto? Co to? Od kiedy wchodzi?

Aktualizacja:
Starsi ludzi liczą pieniądze

1 lipca br. wystartowała reforma dotycząca tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli rządowy program długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Przedstawiamy najważniejsze założenia systemu PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Program jest skierowany do osób zatrudnionych, które – bez względu na formę zatrudnienia – opłacają obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
>>> Zobacz także:

Jakie są składki na PPK?

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych podstawowe wpłaty na konto wyniosą co miesiąc:
  • przynajmniej 2 proc wynagrodzenia brutto - po stronie pracownika (lub 0,5 proc. dla osób najmniej zarabiających) i
  • minimum 1,5 proc. wynagrodzenia brutto - po stronie pracodawcy.
Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą, niezależnie od siebie, podnieść wysokość swoich wpłat - maksymalnie do 4 proc. wynagrodzenia brutto.
Do oszczędności dorzuci się również państwo, które wpłaci oszczędzającemu 250 zł jednorazowej opłaty powitalnej, a ponadto 240 zł za każdy rok oszczędzania.

Jakie instytucje będzie obsługiwać PPK?

PPK będą obsługiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Od kiedy wchodzi reforma dotycząca tworzenia PPK?

Reforma dotycząca tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych ruszyła od 1 lipca br. i objęła na początku największe firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r. program obejmie pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób od 1 lipca 2020 r. - zatrudniających co najmniej 20 osób, a od 1 stycznia 2021 r. - pozostałe podmioty, a także pracodawców z sektora finansów publicznych.

Czy można zrezygnować z PPK?

Do PPK zostaną zapisani automatycznie wszystkie pracujące osoby w wieku od 18 do 55 lat, które nie złożyły deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracujący Polacy, którzy mają 55 lat, ale nie ukończyli jeszcze 70. roku życia będą mogli przystąpić do programu po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Warto wiedzieć, że z PPK można zrezygnować w każdej chwili. Istnieje też możliwość nie przystąpienia do programu już na starcie.
Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN
Pozostałe wiadomości