Newsy

Dzień Flagi. Jak prawidłowo wywieszać flagę?

Newsy

Aktualizacja:
fot.macky_ch/Getty Images

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na ulicach, budynkach administracyjnych pojawią się biało-czerwone flagi. Zapewne większość z was także wywiesi flagę na swoich balkonach. Zanim jednak wyeksponujemy flagę, warto dowiedzieć się, jak zrobić to w prawidłowy sposób.

Święto Pracy, Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja - w tych dniach chętnie wywieszamy flagę. Od 2004 r. obowiązują przepisy, które zezwalają na całoroczne wywieszanie polskiej flagi, a nie tylko w określone święta państwowe. Jednak towarzyszy temu szereg istotnych zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać. Za zlekceważenie flagi może nam grozić areszt lub kara grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

Najważniejsze zasady dotyczące eksponowania flagi

 • Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
 • Weksylia* mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.
 • Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
 • Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
 • W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
 • Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
 • Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
 • Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
 • Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
 • Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
 • Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

Zgodnie z zasadami wywieszona flaga powinna być czysta i wyprasowana. Powinna również powiewać i swobodnie opadać. W żadnym wypadku nie powinna dotykać ziemi ani innego podłoża. Wywieszając flagę w pionie, kolor biały powinniśmy umieścić po lewej stronie dla patrzącego od frontu. Nie powinniśmy jednak umieszczać flagi na na maszcie na dachu domu, gdyż takie zamocowanie flagi oznacza, że wewnątrz budynku sprawowane są funkcje państwowe.

Co grozi za znieważenie flagi?

Do odpowiedzialności możemy zostać pociągnięci na podstawie art. 49 kodeksu wykroczeń za okazywane jej lekceważenie lub z art. 137 kodeksu karnego za znieważanie, zniszczenie, uszkodzenie lub usuwanie symboli państwowych. Kiedy może to nastąpić? Jeżeli ktoś wywiesza polską flagę i wypisuje na niej nienawistne hasła, rysuje na niej swastykę albo wywiesza ją w miejscu ewidentnie niegodnym, np. toalecie. Również jako znieważenie symboli państwowych można potraktować spalenie flagi, splunięcie na nią lub jej podeptanie mające charakter publiczny. Zawiadomienie w tej sprawie można złożyć poprzez zwrócenie się do policji lub prokuratury - podsumowuje prawnik. Za zlekceważenie flagi może nam grozić areszt lub kara grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

Dzień Flagi 

Dzień Flagi RP, święto ustanowione nowelą ustawy z 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP, jest obchodzony między świętami: 1 maja - Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Dlatego też na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. 

*Weksylia - (liczba pojedyncza: weksylium) znak rozpoznawczy wykonany z tkaniny, mocowany do drzewca lub liny. Najczęściej występującymi weksyliami są flagi, flagi stolikowe, bannery, bandery (na morzu), sztandary, chorągiewki samochodowe i proporczyki.

Źródło: MSWiA, "Biało-czerwona"

Autor: Filip Yak

Pozostałe wiadomości