Związki i seks

Alimenty na byłego małżonka. Od czego zależy ich przyznanie?

Związki i seks


Alimenty można płacić nie tylko na dziecko. Sąd może przyznać również alimenty byłemu małżonkowi. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby były partner został zobowiązany do płacenia alimentów? O tym w Dzień Dobry TVN mówiła prawniczka Marcjanna Dębska.

Orzeczony rozwód nie oznacza, że zerwaniu ulegają wszystkie więzi między małżonkami. Prawo chroni osoby, których sytuacja materialna po rozwodzie uległa pogorszeniu. Według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą one bowiem ubiegać się o alimenty od byłego partnera. Zrobiła tak między innymi Isabel Marcinkiewicz. Kobieta domagała się 4 tys. zł od byłego męża Kazimierza Marcinkiewicza na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Sąd przychylił się do jej wniosku i przyznał alimenty od ex partnera. W mediach mówi się także o Jacku Borkowskim, który przez 16 lat płacił byłej żonie alimenty i - jak twierdzi- kwota, która się uzbierała to ok. 800 tys. zł. Niedawno aktor doczekał się wyroku sądu, który znosi jego obowiązek alimentacyjny.

Amerykańskie prawo także przewiduje alimenty dla byłych małżonków. Zobowiązana jest do nich między innymi wokalistka Britney Spears, która zgodnie z wyrokiem sądu musi płacić ex mężowi Kevinowi Federline ok. 50 tys. dolarów miesięcznie.

W polskim prawie powstanie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zależy od tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

>>> Zobacz także:

Alimenciarze teraz będą mieli trudniej. Nadchodzą duże zmiany w prawie

Raz u mamy, raz u taty. Jak w praktyce wygląda opieka naprzemienna?

Alimenty na małżonka w przypadku rozwodu bez orzekania o winie

Sąd wydając wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, może zobligować jednego z małżonków do dostarczania środków utrzymania na drugiego. Przesłankami do powstania takiego obowiązku są:

  • brak wyłącznej winy jednego z małżonków,
  • niedostatek małżonka wnioskującego o alimenty,
  • możliwości finansowe partnera zobowiązanego do płacenia alimentów na małżonka.

Obowiązek zwykły wygasa po upływie 5 lat od wydania orzeczenia rozwodowego. W wyjątkowych sytuacjach sąd może ten okres jednak przedłużyć. Zobowiązanie alimentacyjne ustaje także w sytuacji, gdy małżonek, który alimenty otrzymuje zawrze nowy związek małżeński.

Alimenty na małżonka w przypadku rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka

W przypadku kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, ten drugi może żądać alimentów, jeżeli w związku z rozwodem doszło do pogorszenia jego sytuacji życiowej. Małżonek niewinny rozkładu pożycia nie musi znajdować się w niedostatku, aby móc domagać się świadczenia alimentacyjnego. W tej sytuacji obowiązek łożenia nie jest ograniczony w czasie.

Alimenty na małżonka w przypadku rozwodu z orzeczeniem winy obojga małżonków

W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy obojga małżonków alimentów może domagać się ten partner, który znajduje się w stanie niedostatku. W tym przypadku obowiązek alimentacyjny ograniczony jest do 5 lat od orzeczenia rozwodu, a przedłużenie tego okresu może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości