Profilaktyka zdrowia

Jak pomóc niesłyszącym w integracji ze społeczeństwem?