Związki i seks

Etapy miłości w związku

Związki i seks

Aktualizacja:
trzymanie się za ręcę

Każda relacja w miarę upływu czasu przechodzi różne fazy. Tę dynamikę związku opisuje koncepcja, według której istnieje sześć etapów rozwoju miłości. Każdy z nich cechuje nieco inna dynamika i intensywność emocji. Długość trwania poszczególnych faz jest indywidualna.

Wszystkie związki ulegają różnym przemianom wraz z upływem czasu. Wzajemna ciekawość i namiętność ustępują miejsca rozczarowaniu, nudzie czy rutynie. To wcale nie oznacza końca związku – to tylko kolejny etap miłości. Każda faza miłości może być satysfakcjonująca, zależy to jednak od poziomu trzech podstawowych składników szczęśliwej relacji: intymności, namiętności i zaangażowania. Jakie fazy przechodzi każdy związek i czym się charakteryzuje?

Więcej:

Miłość i etapy jej rozwoju

Relacje między dwojgiem ludzi zmieniają się wraz z upływem czasu. Fascynacja i idealizacja drugiej osoby, typowe dla stanu zakochania, nie trwają wiecznie. Potem przychodzi czas docierania się i konfliktów, a w końcu – spokoju, codzienności i stabilizacji uczuć. Czy to znaczy, że jest gorzej? Na pewno jest inaczej, a każdy etap związku ma swój smak i specyfikę.

Według Bogdana Wojciszke, autora koncepcji rozwoju miłości, składają się na nią trzy czynniki: intymność, namiętność i zaangażowanie. W zależności od etapu związku, są one na różnym poziomie.

Intymność to wszelkie pozytywne emocje i działania, które sprzyjają bliskości i przywiązaniu się parterów do siebie, takie jak: wzajemne zrozumienie i szacunek, poleganie na sobie, wsparcie, dzielenie się przeżyciami. Namiętność wyraża się w silnych emocjach (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych), takich jak: pożądanie, potrzeba bliskości, radość, zazdrość, niepokój czy tęsknota. Zaangażowanie przejawia się w działaniach, decyzjach oraz myślach, które są ukierunkowane na przekształcenie relacji w trwały związek oraz utrzymanie go. Jest to efekt świadomej decyzji. Uwzględniając te trzy składniki, wyróżnia się kilka etapów związku miłosnego, w każdym proporcje tych czynników są inne:

1. Zakochanie – tylko namiętność

2. Romantyczne początki – namiętność i intymność

3. Związek kompletny – namiętność, intymność i zaangażowanie

4. Związek przyjacielski – intymność i zaangażowanie, ale brak namiętności

5. Związek pusty – zaangażowanie, ale już bez intymności

6. Rozpad związku – brak zaangażowania/zobowiązania

Moment pojawienia się i długość trwania poszczególnych faz jest inna dla każdej z par. To kwestia indywidualna.

I etap miłości – stan zakochania

Miłość jest ślepa – zwłaszcza w tej pierwszej fazie. Dominującym uczuciem jest wtedy namiętność, która nakłada „różowe okulary” i nie pozwala spojrzeć na partnera i relację w sposób realistyczny. Za sprawą endorfin dostrzegamy tylko pozytywy naszego ukochanego, wydaje się nam ideałem, chcemy być blisko niego, czujemy tylko radość i szczęście.

Zakochanie to bardzo intensywny stan, ale jednocześnie krótkotrwały. Jak szacują psycholodzy, namiętność wypala się po blisko 4 – 5 latach. Zdarza się, że zakochanie utożsamiane jest z miłością, tymczasem na samej namiętności trudno zbudować stabilną relację.

Przypływ silnej namiętności może zdarzyć się także na innym etapie związku i być efektem odnawiającej się intymności między partnerami.

II etap miłości – romantyczne początki

Częste spotkania z ukochanym utrwalają relację i wyzwalają bliskość. Rozwój intymności oznacza wejście w kolejną fazę miłości, która charakteryzuje się wciąż silną namiętnością, ale jednocześnie przyjemnym poczuciem przywiązania do partnera. Jeśli między osobami jest coś więcej niż tylko fizyczny pociąg, chcą one utrzymać i rozwinąć relację. Zwłaszcza że na początku daje im ona wyłącznie przyjemność. W efekcie pojawia się decyzja o zaangażowaniu w poważniejszy i trwalszy związek, który staje się związkiem kompletnym.

III etap rozwoju związku – związek kompletny

To faza równowagi między namiętnością, intymnością i zaangażowaniem. Wiele par nie dociera to tego etapu, poniewaz brakuje wystarczającego zaangażowania, by związek romantyczny przekształcić w stałą relację. Jeśli jednak tak się stanie, to faza dająca partnerom największe spełnienie. Wraz z czasem słabnie lub wygasa namiętność – jest to zupełnie naturalne dla dynamiki rozwoju relacji. Tę fazę kończy zanik namiętności – czasem nie jest on zupełny, jednak z całą pewnością namiętność ustępuje miejsca intymności i zaangażowaniu, które stają się spoiwem związku.

IV etap miłości – związek przyjacielski

Ten etap małżeństwa czy też związku charakteryzuje się wysokim poziomem zaangażowania oraz intymności. Nie ma w nim jednak namiętności lub jest na bardzo niskim poziomie. To może być bardzo satysfakcjonujący etap związku – oparty na sympatii, zrozumieniu, zaufaniu, bliskości, wspólnych pasjach czy wzajemnym wsparciu. To niezwykle istotne. Na tym poziomie relacji bardzo ważne jest to, by nie dopuścić do zaniku intymności i starać się podsycać tę bliskość, pracować nad nią.

V etap rozwoju związku – związek pusty i jego rozpad

Zanik intymności nieuchronnie prowadzi do fazy związku pustego. Opiera się on wyłącznie na poczuciu wzajemnego zobowiązania do podtrzymywania relacji. Czasem partnerzy starają się reanimować swoje uczucia, licząc na powrót do emocji, które pamiętają z poprzednich faz związku. Jeśli w życiu któregoś z partnerów pojawi się możliwość zbudowania innej relacji, chętniej z niej korzysta, gdyż w obecnej nie czuje się spełniony – brakuje bliskości, pozytywnych emocji, związek nie jest już atrakcyjny. Na tym etapie najłatwiej jest się rozstać – aby tak się nie stało, partnerzy muszą znaleźć w sobie dużo motywacji i zaangażowania do jego utrzymania.

 

 

 

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości