Komornik chciał zabrać nastolatce kota. Wszystko przez długi jej ojca. Czy egzekutor miał do tego prawo?

Porady


Ta sprawa zbulwersowała Polaków - do jednego z domów wkroczył komornik i zajął meble. Przy okazji oznajmił czternastoletniej córce dłużnika, że zamierza zabrać jej również kota. Czy komornik rzeczywiście może zajmować zwierzęta? Czy jego prawa są tożsame z uprawnieniami windykatora?

Ojciec dziewczynki był zadłużony. Podczas pobytu poza granicami kraju popełnił samobójstwo. Jego żona i dzieci odziedziczyli po nim dom. Spadek przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za długi mieli odpowiadać tylko do wartości wspomnianej już nieruchomości. Któregoś dnia u rodziny zjawił się komornik i oznajmił, że zajmuje meble, telewizor i piekarnik. Córce dłużnika powiedział, że zabierze również kota. Dziewczynka bardzo przeżyła wizytę komornika. O komentarz do sprawy poprosiliśmy adwokata, dra Jana Prasałka. Nasz gość wyjaśnił nam również pojęcie dłużnika, komornika i windykatora. Powiedział także, jak się zabezpieczyć, żeby nie dziedziczyć długów.

Kiedy stajemy się dłużnikiem?

Dłużnikiem jest osoba, która nie realizuje w terminie ciążących na niej zobowiązań wynikających najczęściej z nieopłaconych rachunków za usługi (telefon, telewizja itp.), a także niezapłaconych kredytów i pożyczek w bankach oraz innych instytucjach.

Rejestr dłużników

Można do niego trafić w przypadku każdego zadłużenia, ale warunki są różne w zależności od tego, czy wpisującym jest konsument czy przedsiębiorca. Co do zasady wystarczy, żeby zadłużenie było odpowiednio wysokie (minimum 200 zł - dla konsumentów, 500 zł - dla przedsiębiorców), a opóźnienie wynosiło 30 dni.

Przedsiębiorca przed umieszczeniem konsumenta w rejestrze dłużników musi wysłać do niego list polecony z informacją o zamiarze wpisu i dać mu 14 dni na reakcję.

W tym czasie konsument może skontaktować się z przedsiębiorcą i dojść z nim do porozumienia

- powiedział adwokat, dr Jan Prasałek.

Różnica między windykatorem a komornikiem

Wiele osób stawia znak równości między tymi osobami, tymczasem okazuje się, że ich zakres uprawnień znacznie się różni. Komornik jest organem egzekucyjnym mogącym działać tylko na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd lub inny właściwy organ. W ramach swoich uprawnień może na przykład wejście do mieszkania, przeszukać je, zająć ruchomości (w tym zwierzęta), część wynagrodzenia, świadczeń emerytalno-rentowych i wierzytelności z rachunku bankowego oraz zlicytować nieruchomość. Przed dokonaniem tych czynności komornik musi się wylegitymować, a potem je nagrywać. Jest także zobowiązany do działania w ramach prawa.

Natomiast firma windykacyjna działa w ramach swobody działalności gospodarczej. W kontaktach z dłużnikiem może co najwyżej zaproponować mu rozmowę w sprawie spłaty zadłużenia. Windykator nie posiada uprawnień do zabrania jakiejkolwiek ruchomości i nie może używać gróźb. Jeżeli dłużnik uważa, że w trakcie z kontaktu z firmą windykacyjną jego prawa zostały naruszone, może skontaktować się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o dziedziczeniu długów, obejrzyjcie cały materiał.

Nie oglądałeś Dzień Dobry TVN na antenie? Pełne odcinki znajdziesz w serwisie Player.

>>> Zobacz także:

Autor: Iza Dorf