Newsy

Ważne zmiany w przedszkolach i szkołach. Minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenia

Newsy

Autor:
Magdalena
Brzezińska
Źródło:
edziecko.pl
Dzieci siedzące w szkolnych ławkach. Zmiany w szkolnictwie.

Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła do ucieczki wiele osób. W naszym kraju znalazło schronienie już ponad 2 mln uchodźców, w większości są to kobiety z dziećmi. W związku z tym w polskich szkołach i oddziałach przedszkolnych zostaną wprowadzone istotne zmiany. Zwiększy się liczba miejsc w klasach, a ukraińscy uczniowie będą mieli szansę przystąpić do matury i egzaminu ósmoklasisty.

Zmiany w polskich szkołach - czego dotyczą?

Polską granicę przekracza coraz więcej osób, głównie kobiet i dzieci. Rodziny uciekające przed wojną mierzą się z licznymi wyzwaniami. Najważniejsze jest dla nich poszukiwanie schronienia i źródła utrzymania, ale także potrzeba zapewnienia uczniom możliwości kształcenia.

Wojna w Ukrainie

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Dzień Dobry TVN
wideo 2/16

W poniedziałek, 21 marca br. minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenia dotyczące organizacji oddziałów przygotowawczych poza infrastrukturą szkolną, określające warunki techniczne i bezpieczeństwa obiektów, w których mogą kształcić się dzieci uchodźców z Ukrainy. Na mocy nowych ustaleń do przedszkoli, klas 1-3 szkół podstawowych oraz oddziałów specjalnych i integracyjnych będzie można przyjąć więcej dzieci z Ukrainy. Co więcej, ukraińscy uczniowie pobierający naukę w szkole lub w przedszkolu w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia opartych na nauce zdalnej nie będą podlegali rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki w rozumieniu polskiego prawa. Wybór najbardziej korzystnego rozwiązania edukacyjnego dla osób, które przybyły do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, będzie uzależniony od decyzji rodziców lub opiekunów.

Zwiększy się także limit miejsc w oddziałach przedszkolnych. Dotychczas wynosił on 25 osób, natomiast w świetle nowych ustaleń dopuszczalne jest przyjęcie trójki dodatkowych dzieci z Ukrainy. Większą liczbę uczniów przyjmą też klasy 1-3 szkół podstawowych. Przepisy zakładają możliwość dopuszczenia do nauki czterech dodatkowych osób, będących obywatelami Ukrainy. 

Zobacz wideo: Ewakuacja dzieci z Charkowa

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Źródło: Dzień Dobry TVN

Ukraińscy uczniowie przystąpią do matury

Uczniowie z Ukrainy będą mogli również podejść do matury, egzaminu ósmoklasisty oraz zawodowego. W tym miejscu warto podkreślić, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie zobowiązany do wprowadzenia dodatkowych reguł, spójnie dostosowanych do potrzeb tej grupy osób. 

- Takim dostosowaniem może być przykładowo przetłumaczenie dla wyżej wymienionych uczniów niektórych arkuszy egzaminacyjnych na język ukraiński czy też możliwość skorzystania przez wyżej wymienionego ucznia ze słowników podczas egzaminu - poinformowano w uzasadnieniu projektu. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Magdalena Brzezińska

Źródło: edziecko.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klaus Vedfelt/Getty Images

Pozostałe wiadomości