2022 rokiem zmian w prawie pracy. Co się zmieni?

Aktualizacja:
Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
prawo.pl
Prawo pracy, sąd

2022 od początku jest dla Polaków rokiem wielu zmian. Planowane są one również w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Sprawdź, co się zmieni w przepisach.

Zmiany w prawie pracy 2022

Do najważniejszych planowanych w bieżącym roku zmian w polskim prawie pracy należą przede wszystkim:

  • kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy,
  • zmiany dotyczące zasiłków chorobowych,
  • uregulowanie zasad kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców,
  • nowa regulacja podróży służbowych kierowców,
  • uelastycznienie zatrudniania cudzoziemców na podstawie procedury uproszczonej,
  • work life-balance, czyli wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  • dyrektywa o sygnalistach, czyli wdrożenie dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
  • dyrektywa informacyjna, czyli wdrożenie dyrektywy UE 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Zmiany prawne w 2022 r.

Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 roku
Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 rokuDzień Dobry TVN
wideo 2/3

Zmiany dotyczące pracy zdalnej

Od kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne dotyczące uregulowania pojęcia pracy zdalnej w polskim prawodawstwie. Nowe przepisy maja obejmować zasady jej wprowadzenia, dodatkowe obowiązki oraz prawa pracodawcy, a także jej organizację w kontekście zasad bhp oraz specyfikę wypadku przy pracy zdalnej. Pojęcie pracy zdalnej ma zostać wprowadzona do kodeksu pracy już na stałe. Oznacza to, że będzie ona możliwa również po odwołaniu na obszarze Polski stanu epidemii.

Kontrole trzeźwości pracowników

W 2022 roku mają zostać uregulowane również zasady przeprowadzania prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników. Doprecyzowane mają być podstawy prawne umożliwiające pracodawcy wprowadzenie – gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr – prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

Podróże służbowe kierowców

W lutym 2022 r. wejdą w życie zmiany dotyczące podróży służbowych kierowców w transporcie międzynarodowym oraz zasady dotyczące prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu ich pracy. Obowiązująca do tej pory definicja podróży służbowych kierowców pozwalała wypłacać im diety (nieopodatkowane i nieoskładkowane) w ramach międzynarodowych przewozów drogowych. Otrzymywali je za każdorazowy wyjazd poza siedzibę pracodawcy, co pozwalało w istotny sposób obniżyć koszty pracy. Zmienione przepisy w art. 22 b ust. 1 wprost stanowić będą, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie będzie w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Oprócz tego zmienione zostaną zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców oraz okres jej przechowywania - z dotychczasowych 3 lat do 10 lat po zakończeniu okresu pracy.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Do 24 miesięcy zostanie wydłużona możliwość powierzenia pracy cudzoziemcom z 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy - na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy, czyli tzw. procedury uproszczonej (do tej pory było to jedynie 6 miesięcy w okresie ostatnich 12).

Poza tym planowane są istotne ułatwienia w przypadku zmiany pracodawcy bez potrzeby uzyskania nowego zezwolenia lub też zmiany stanowiska, bez konieczności zmiany zezwolenia.

Zmiany dotyczące zasiłków chorobowych - o tym pisaliśmy w oddzielnym artykule.

O pozostałych zmianach poinformujemy w kolejnych artykułach.

Zobacz także:

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: prawo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Pozostałe wiadomości