Newsy

Egzamin ósmoklasisty 2020 i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Co trzeba wiedzieć?

Newsy

Aktualizacja:
Egzamin maturalny

Pod koniec lipca ósmoklasiści poznają wyniki egzaminów. Uczniowie i rodzice będą mieli tylko kilka dni na załatwienie wszystkich formalności, związanych z kolejnym etapem nauczania. Zebraliśmy dla Was wszystkie niezbędne informacje.

Egzamin ósmoklasisty 2020 – wyniki

W związku ze światową pandemią, tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się w innym terminie. Uczniowie pisali testy w dniach 16-18 czerwca. Wyniki ich zmagań zostaną ogłoszone 31 lipca. Online będzie można sprawdzić je za pośrednictwem strony Okręgowej Komisji Edukacyjnej odpowiedniej dla danego województwa.

Żeby sprawdzić wyniki, po wejściu na stronę internetową OKE należy wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy z uczniów otrzymał w swojej szkole. Może to chwilę potrwać – istnieje prawdopodobieństwo, że serwery będą przeciążone. Warto uzbroić się w cierpliwość i spróbować odświeżyć stronę. W końcu się uda. Tego dnia, ósmoklasiści dostaną także zaświadczenia o uzyskanym wyniku.

Czy można odwołać się od wyników egzaminu ósmoklasisty?

Od wyniku uzyskanego na egzaminie ósmoklasisty można się odwołać. Reguluje to artykuł 44zzz. ustawy o systemie oświaty.

Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta - jego rodzice, mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, słuchacza albo absolwenta, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną

- czytamy.

Na stronie odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej są specjalnie przygotowane do tego formularze i tylko one będą rozpatrywane. Wniosek może złożyć zdający egzamin lub jego rodzic albo prawny opiekun

Rekrutacja do liceum i technikum 2020 – terminy

W związku z przesunięciem terminu egzaminów ósmoklasisty, zmianie uległ także harmonogram rekrutacji do szkół dla młodzieży w 2020. Podajemy wszystkie terminy, o których bezwzględnie należy pamiętać:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i świadectwa ukończenia szkoły
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których uczniowie chcą kandydować
 • 12 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji do liceum 2020 zostaną ogłoszone w środę
 • od 13 sierpnia, czyli dzień po ogłoszeniu wyników rekrutacji do liceów 2020, do 18 sierpnia, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • 19 sierpnia do godziny 14 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Może się zdarzyć, że uczeń w procesie rekrutacyjnym otrzymał zbyt mało punktów i nie dostał się do wybranej szkoły. Taką sytuację także przewiduje harmonogram, określając terminy na złożenie odwołania:

 • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia - wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne
 • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły - dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Ważne!

Jak podaje CKE, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. To oznacza, że także wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów mogą odbyć się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Co zrobić, kiedy uczeń nie dostał się do liceum?

Do tej pory, dla uczniów, którzy nie dostali się do szkół, do których kandydowali istniała rekrutacja uzupełniająca. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym roku nie zostanie przeprowadzona. Co więc mają zrobić uczniowie, którzy nie są na liście przyjętych? Bez obaw, nie będą zmuszeni do przerwania nauki.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki. Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu

– przekazało ministerstwo.

Zobacz też:

300 zł dla każdego ucznia. Gdzie można składać wnioski?

Nastolatka z Malezji musiała zdawać egzaminy na drzewie przez brak zasięgu. Dzięki temu została osobowością medialną

Perspektywy 2020. Które uczelnie w Polsce są najlepsze?

Zobacz wideo: Różne metody oceniania w szkołach podstawowych

 • 30 lat doświadczenia
 • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
 • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
 • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Anna Korytowska

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości