Newsy

Surowe kary dla kierowców, nawet 30 tys. zł. Rząd zaostrzył przepisy: "Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych"

Newsy

Getty Images/PinkBadger

Skuteczniejsza walka z niebezpiecznymi kierowcami na drodze - taki jest główny cel zmienionych przez rząd przepisów. Przewidują one m.in. podwyższenie maksymalnej grzywny do 30 tys. zł, uzależnienie wysokości składki OC od liczby punktów karnych, kasowanie ich po 2 latach, a także zaostrzenie kar za prowadzenie auta po pijanemu. Sprawca śmiertelnego wypadku będzie płacił rentę dla bliskich ofiary.

Prawo o ruchu drogowym 2021 - zmiany

W 2020 roku doszło do 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W ich wyniku 2 491 osób poniosło śmierć , a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, prawie 90 proc. wypadków spowodowali kierowcy. Z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a 1 847 zostało rannych. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9 proc.

Aby skutecznie walczyć z niebezpiecznymi kierowcami na drodze, rząd w trybie obiegowym 28 lipca przyjął projekt noweli Prawa o ruchu drogowym. Założenia tych zmian Rada Ministrów przyjęła dwa tygodnie wcześniej, 13 lipca.

- Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych . Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB – podkreślił cytowany w komunikacie resortu szef Ministerstwa Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wyższe grzywny i mandaty dla kierowców

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane przez rząd umożliwiają nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia.

Podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy.

Podwyższono także maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych oraz podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym.

Podwyższono również mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego są finansowane inwestycje drogowe.

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców

Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących po pijanemu. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć: "prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości; przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny".

Umożliwione ma być też orzeczenie renty dla ofiary wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę bezpośrednio w postępowaniu karnym. Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Zaproponowano wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia: czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na trzy miesiące; wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Punkty karne - zmiany

Miałby się także zmienić system dotyczący punktów karnych. Będą one kasowane dopiero po upływie 2 lat. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Zniesione zostaną też szkolenia, po odbyciu których liczba punktów kierowcy ulega zmniejszeniu.

Składka OC uzależniona od punktów karnych

Uzależniona ma być wysokość składki OC od liczby punktów karnych. Firmy ubezpieczeniowe będą miały wgląd do systemu CEPiK i dzięki temu będą mogły dostosować stawek ubezpieczenia do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

- Projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym - informuje KPRM.

"Chcemy zwiększyć dolegliwość kary". Premier zapowiada zaostrzenie przepisów wobec pijanych kierowców. Zobacz wideo:

Zobacz też:

9-letnia dziewczynka jeździła quadem. Co grozi za to rodzicom?

Wypadki dzieci na wakacjach - co robić w kryzysowej sytuacji? "Zobaczyłam swoje dziecko całe zalane krwią"

Wraz z czwartą falą zachorowań na COVID-19 wrócą obostrzenia? GIS zdradza, że mogą nie dotyczyć wszystkich

Autor: Luiza Bebłot

Pozostałe wiadomości