Związki i seks

Przemoc psychiczna w związku. Jak rozpoznać, że twój partner znęca się nad tobą emocjonalnie?

Związki i seks

Aktualizacja:

Przemoc emocjonalna jest dużo trudniejsza do wykrycia niż przemoc fizyczna, chociaż potrafi być równie destruktywna dla naszego zdrowia psychicznego. Długotrwała przemoc emocjonalna może zniszczyć poczucie własnej wartości, doprowadzić do stanów lękowych i depresji. Jeśli tylko zauważymy jej symptomy, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się po pomoc.

  • Jak rozpoznać, że jesteś ofiarą przemocy emocjonalnej?
  • Przemoc psychiczna w związku
  • Gaslighting - co to jest?
  • Przemoc psychiczna w pracy, w szkole
  • Sposoby obrony przed przemocą emocjonalną

Zobacz też: 

Kto jest winny zdradzie i jak ją rozpoznać? Jakie są objawy, że żona lub mąż zdradza?

Przemoc emocjonalna, zwana również przemocą psychiczną, może przybierać różne formy. Zaliczamy do niej zarówno zastraszanie oraz groźby, jak i izolowanie z grupy, obrażanie, ignorowanie, czy nawet stalking – możliwości jest wiele, żadnej formy przemocy emocjonalnej nie można jednak bagatelizować. Przemoc psychiczna, szczególnie jeśli jesteśmy jej poddawani przez dłuższy czas, może mieć destrukcyjny wpływ na naszą psychikę. Jak można z nią walczyć?

Jak rozpoznać, że jesteś ofiarą przemocy emocjonalnej?

Przemoc psychiczna bywa trudna do zdiagnozowania, nawet przez samego pokrzywdzonego. Często doświadczamy jej ze strony osób najbliższych, które kochamy i jesteśmy przyzwyczajeni do ich niewłaściwych zachowań. 

Najłatwiej rozpoznać przemoc psychiczną, gdy:

  • ktoś na nas krzyczy, wpada w furię i eskaluje swój gniew, jeśli nie ma żadnych obiektywnych przyczyn takiego zachowania,
  • takie zachowanie pojawia się coraz częściej, pod byle pretekstem. 

Przejawów przemocy psychicznej ze strony partnera nie możemy usprawiedliwiać gorącym temperamentem, charakterem lub przeżywanym stresem. 

Przemoc emocjonalna z czasem eskaluje, może również przerodzić się w przemoc o charakterze fizycznym.

O wiele trudniej rozpoznać przemoc psychiczną, która nie przejawia się krzykiem i bezpośrednimi groźbami.

Przemoc psychiczna w związku

Często przemoc psychiczna w związku przyjmuje formy mniej lub bardziej bezpośredniej kontroli – partner czyta bez pytania naszą korespondencję, przegląda smsy i maile, stara się ograniczać nasze spotkania z przyjaciółmi, chce poznać każdy szczegół naszego życia. W tym wypadku również dochodzi do przemocy, jednak jest ona ukryta pod postacią troski. Przemoc psychiczna w związku może także przyjmować formę przemocy ekonomicznej, gdy partner stosuje pieniądze jako formę kontroli.

Przemoc psychiczna to jeden z modeli toksycznych związków, które ranią i niszczą nie tylko małżonków, ale także dzieci.

Toksyczni partnerzy zaprzeczają często swoim agresywnym zachowaniom, wmawiając ofiarom, że to one sprowokowały ich do agresji.

Gaslighting - co to jest?

Gaslighting to jednak z technik manipulacji, którą upodobali sobie dyktatorzy, przywódcy sekt, patologiczni kłamcy, a także jednostki narcystyczne i socjopatyczne. Technika ta jest zwykle stosowana w relacjach zawodowych i partnerskich. 

Jak poznać, że jesteś ofiarą gaslightingu? Jeśli tracisz pewność co do własnego osądu rzeczywistości za sprawą drugiej osoby, a czasem nawet zaczynasz wątpić w swoje zdrowie psychiczne, to znak, że mogłeś paść ofiarą gaslightingu.

Przemoc psychiczna w pracy, w szkole

Przemocy psychicznej możemy doświadczać również w grupie rówieśniczej, w szkole i w pracy.

Jest to zjawisko szczególnie częste w okresie dorastania, gdy młodzi ludzie ustalają hierarchię wartości w grupie. Przemoc emocjonalna wśród nastolatków może polegać na izolacji osoby z grupy, odsuwaniu jej i ignorowaniu. W skrajnych przypadkach może dojść do nękania w sposób bezpośredni lub za pomocą mediów społecznościowych.

Przemoc emocjonalna w pracy najczęściej pochodzi od przełożonych i przyjmuje formę tzw. mobbingu. Polega on na ciągłym nękaniu, zastraszaniu i upokarzaniu pracowników w miejscu pracy. Często taka forma przemocy jest bagatelizowana przez samych nękanych, przez co staje się akceptowana. Nie jest to słuszne podejście, mobbing, tak samo jak każda inna forma przemocy, nie powinien być tolerowany i ma niszczące skutki dla naszej psychiki.

Sposoby obrony przed przemocą emocjonalną

Konsekwencje przemocy emocjonalnej mogą być bardzo poważne i ujawniać się u dotkniętych nią osób długie lata po jej doświadczeniu. Do najczęstszych konsekwencji przemocy emocjonalnej należą:

· wycofanie,

· zachwianie poczucia własnej wartości,

· rozchwianie emocjonalne,

· zaburzenia snu,

· poczucie osamotnienia,

· depresja i myśli samobójcze.

Jak się bronić przed przemocą emocjonalną? Przede wszystkim musimy stawić jej czynny opór, nie możemy pozostawać wobec niej bierni. Tzw. wyuczona bierność to częsta reakcja na przemoc, polegająca na braku jakiejkolwiek odpowiedzi na zachowania, które nas ranią i poniżają. Pierwszym krokiem obrony przed przemocą psychiczną jest więc zwerbalizowanie swojej niezgody wobec zachowania, na które się nie godzimy i które narusza nasze granice. Konfrontacja może dać pozytywne efekty, ponieważ osoba stosująca przemoc emocjonalną często nie jest tego faktu świadoma. Co jednak, jeśli tak się nie stanie?

Nie musimy brać na siebie odpowiedzialności za rozwiązanie tej sytuacji, czasem najlepszym rozwiązaniem jest zakończenie toksycznej relacji – odejście od partnera lub porzucenie pracy. Warto również zgłosić się do terapeuty, który pomoże nam obmyślić najkorzystniejsze dla nas wyjście z sytuacji. Wizyta u terapeuty jest tym bardziej wskazana, że skutki przemocy emocjonalnej mogą być długofalowe i pojawiać się jeszcze długo po zakończeniu realnego zagrożenia.

Więcej:

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości